ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΑ ΛΙΠΗ… ΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Το ΠΑΚΟΕ έχει προτείνει εδώ και χρόνια σε πολλούς Δήμους την εφαρμογή προγράμματος επεξεργασίας τηγανελαίων και άλλων λιπαρών ουσιών με τεράστιο όφελος για την παραγωγή βιοντήζελ.