Αστικα Αποβλητα Βιομηχανικα Αποβλητα -στερεα Επικινδυνα Αποβλητα Καταγγελίες - αποβλητα Νομοθεσια - αποβλητα Οικολογία Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια Στερεα Αποβλητα Τεχνολογια -αποβλητα

Η Ευρωπαiκή ‘Ενωση καλά τα γράφει για την ανακύκλωση , αλλά η Ελλάδα κοιμάται

 

anakiklosi112Η ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη :

 

  1. Να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030.
  2. Να απαγορευτεί, έως το 2025, η υγειονομική ταφή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
  3. Ενιαία προσέγγιση για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων, όπως τα θαλάσσια απόβλητα, ο φώσφορος, τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα τρόφιμα, τα επικίνδυνα και τα πλαστικά απόβλητα.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με καινοτόμο σχεδιασμό, βελτίωση των επιδόσεων και πιο βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας, που θα καταστήσουν δυνατή την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους.  Χρειάζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο,  για να γίνει πραγματικότητα η κυκλική οικονομία και πολιτικές που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια, νομοθεσία και στήριξη από την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να απελευθερωθούν οι επενδύσεις και να προσελκύσουν χρηματοδότες, ενισχύοντας τον ρόλο των επιχειρήσεων.

 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Γιάνεζ Ποτότσνικ, δηλώνει ότι «αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει να επιτύχουμε την μέγιστη αξιοποίηση των πόρων μας, δηλαδή την ανακύκλωσή τους σε παραγωγική χρήση, όχι την ταφή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ως αποβλήτων». «Η μετάβαση σε κυκλική οικονομία είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και επικερδής και πως οι προτεινόμενοι στόχοι για το 2030 αφορούν στην ανάληψη δράσης σήμερα προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε κυκλική οικονομία, καθώς και στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης που προσφέρει».

 

Τα προτεινόμενα από την ΕΕ μέτρα, εκτός από τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα δημιουργήσουν και 580.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

 

Όλα αυτά που επικαλείται η ΕΕ είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων μελετών σε ένα μακροοικονoμικό σύστημα ανάπτυξης και όχι φοβερής λιτότητας που περνάει η χώρα μας σήμερα. Εάν όμως, όπως έχει προτείνει το ΠΑΚΟΕ, η ανακύκλωση γίνει τρόπος ζωής για τους έλληνες πολίτες, με μία σοβαρή πολιτική των φορέων που την «διαχειρίζονται» και όχι με καθαρά προσωπικά οικονομοτεχνικά κριτήρια των  μεγάλων χρυσών σκουπιδαρχών, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε        να ατενίζουμε  την  κυκλική κοινωνική οικονομία.  Τέρμα λοιπόν στα μονοπώλια της φιλοσοφίας, όσο πιο πολλά σκουπίδια τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη των χρυσοφόρων μονοπωλίων.