Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πραγματοποιεί εδώ και ένα μήνα σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αθήνας μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

          Συγκεκριμένα χτες από τις 09:30 το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι μέτρησε στις πλατείες Ομόνοιας, Βάθης, Αμερικής και Κολιάτσου.

          Από τους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω με τις ενδεικτικές μετρήσεις, διαπιστώνεται ότι για τους ρύπους των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ2,5 , ΡΜ10) διαπιστώνεται ότι οι τιμές σε όλες τις πλατείες είναι λίγο κάτω των επιτρεπτών ορίων για τα ΡΜ10  και αρκετά πιο κάτω για τα ΡΜ2,5 .

          Αντίθετα για δύο οργανικούς ρυπαντές επικίνδυνους και τοξικούς για τη δημόσια υγεία όπως η φορμαλδεΰδη και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) με διάμετρο μικρότερη του ενός μικρού του μέτρου (1μέτρο=1.000.000 μικρά) οι ενδεικτικές τιμές από τις μετρήσεις διαπιστώνεται ότι είναι 100 έως 200% υψηλότερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια (βλέπε διαγράμματα). Αυτό οφείλεται αφενός σε μεγάλο ποσοστό στην πετρελαιοκίνηση του 65% των οχημάτων στους στενούς δρόμους των προαναφερόμενων περιοχών και αφετέρου στην έλλειψη φυσικού αερισμού στους δρόμους αυτούς από την πυκνή δόμηση.

          Οι προτάσεις του ΠΑΚΟΕ επειδή η έρευνα αυτή συνεχίζεται και θα τελειώσει τέλος Ιουνίου είναι:

  1. Να ελέγχονται συχνά τα καυσαέρια των κυκλοφορούντων οχημάτων βάζοντας υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες.
  2. Σταδιακή απόσυρση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
  3. Δημιουργία περισσότερων χώρων γύρω από τις πλατείες αυτές τουλάχιστον αυξημένο κατά 20%.

Στο τέλος της έρευνας αυτής θα αποδειχθεί η μεγάλη αναγκαιότητα με αφορμή τον κορονοϊό και την προοπτική της μη μετάδοσής του η καθαριότητα και η αύξηση των δημόσιων χώρων αφενός και αφετέρου η εφαρμογή της συλλογικής ευθύνης και από τους πολίτες αλλά περισσότερο από την κυβέρνηση για τη δημιουργία περισσότερων πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων (επειδή είμαστε στην 26η θέση της ΕΕ).

Επίσης Έγιναν μετρήσεις και για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΕ) με μονάδα μέτρησης τα nT (νανοτέσλα) όπου σε όλες τις μετρήσεις διαπιστώνεται σοβαρή υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό είναι άκρος ανησυχητικό για την δημόσια υγεία.

                                                          Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Πλατεία Ομόνοιας

Πλατεία Βάθης

Πλατεία Αμερικής

Πλατεία Κολιάτσου