ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΠΑΚΟΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ 2021

Τα Διοικητικά Συμβούλια των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-ΓΗεύχονται ολόψυχα η Ανάσταση του Χριστού που κάθε χρόνο γιορτάζουμε να μας βρει ελέυθερους στην ψυχή και βιολογικά υγιείς ώστε να ατενίζουμε το φυσικό περιβάλλον με αισιοδοξία