Καταναλωτής

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ … ΜΕ ΝΟΗΜΑ

Το πιο ουσιαστικό για το παρακάτω κείμενο είναι ότι δυστυχώς ο ΕΦΕΤ που«προστατεύει» τους Ελληνες πολίτες πρέπει στις κατά καιρούς συγκεκριμένεςκαταγγελίες του να γράφει επώνυμα τις εταιρείες ούτως ώστε οι καταναλωτές νατις σαμποτάρουν.