ΔελτίοΤύπου736 / Αθήνα 30  Ιουνίου 2023

Εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ πριν από κάθε κολυμβητική περίοδο, δηλαδή τον μήνα Μάιο, πραγματοποιεί δειγματοληψίες, μετρήσεις και προσδιορισμό μικροβίων σε παράλιες ελεύθερες και ελεγχόμενες στο νομό της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ το μήνα Ιούνιο πραγματοποιεί τις επαναληπτικές δειγματοληψίες και μετρήσεις.

Οι μετρήσεις και οι προσδιορισμοί μικροβίων  γίνονται στα πιστοποιημένα ιδιόκτητα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, από επιστήμονες με εμπειρία.

Επίσης τις δειγματοληψίες πραγματοποιούν συνεργεία εξειδικευμένων εθελοντών με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία.

Το 2023 οι δειγματοληψίες για την Αττική ξεκίνησαν στις 2 Μάιου και τέλειωσαν στις 6 Μάιου, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ξεκίνησαν στις 8 Μάιου και τέλειωσαν στις 18 Μάιου.

Οι επαναληπτικές δειγματοληψίες και μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 13 έως τις 23 Ιουνίου 2023.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε με πίνακες και χάρτες την καταλληλότητα ακτών κολύμβησης στην Βορειοανατολική Αττική και τη Νότιο Εύβοια με βάση τις επαναληπτικές δειγματοληψίες και μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ. Ελέγχθηκαν 42 παραλίες εκ των οποίων οι 3 είναι κατάλληλες για κολύμβηση και οι 12 ακατάλληλες. Συνεπώς το 71,4% των παραλιών που ελέγχθηκαν είναι κατάλληλες για κολύμβηση και το 28.6% ακατάλληλες.

Συγκεντρωτικός  Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από παραλίες  της Βορειοανατολικής  Αττικής και Νότιας   Εύβοιας, στις 20 / 06 /2023.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ