Δελτίο Τύπου 693 Αθήνα Δευτέρα 3  Απριλίου 2023

Στις  09/03/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε  έρευνα της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  στις περιοχές από τον Άσσο Κορινθίας μέχρι την Πάτρα. Το πρόβλημα συνεχίζει χρόνια και είναι εκεί.

Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια ετήσιου προγράμματος του ΠΑΚΟΕ μετά από καταγγελίες πολιτών. Οι έρευνες αυτές αποστέλλονται αφενός στους Δήμους των περιοχών για την ενημέρωση τους, αλλά και για την λήψη μέτρων, όπου χρειάζονται και αφετέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, επειδή η ενημέρωσή τους είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας.

Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως δείχνουν οι παρακάτω πίνακες, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Α. Μικροβιολογικές παράμετροι

Μετρήθηκαν αποικίες (κολοβακτηριδίων, e.coli και εντερόκοκκων)

 • Στον Άσσο από τα 4 δείγματα στα 2 (συνημμένος πίνακας) βρέθηκαν e.coli, δηλαδή στο 50% των δειγμάτων (Ε.Ε. 6-8% επιτρεπτό).
 • Στο Βραχάτι όλα τα δείγματα βρέθηκαν δίχως μικροβιακό φορτίο.
 • Στο Κοκκώνι 1 στα 3 δείγματα ήταν μολυσμένο.
 • Στο Κιάτο όλα τα δείγματα ήταν χωρίς μολυσματικό φορτίο.
 • Στο Ανω Διμηνιό και τα 2 δείγματα ήταν μολυσμένα.
 • Στο Ξυλόκαστρο δεν υπήρχε μόλυνση.
 • Στα Δερβένι σε 1 από τα 2 δείγματα βρέθηκαν κολοβακτηρίδια.
 • Στην Αιγείρα υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπου και στα 2 δείγματα βρέθηκαν εντερόκοκκοι.
 • Στο Διακοπτό σε 1 από τα 2 δείγματα βρέθηκε e.coli.
 • Σο Αίγιο, Σελιανίτικα έως Ψαθόπυργο δεν υπήρξε μολυσματικό φορτίο, όπως και στην Πάτρα.
 • Στο Ρίο σε 1 από τα 2 δείγματα βρέθηκαν κολοβακτηρίδια και e.coli.
 • Στις περιοχές που παρατηρήθηκε μόλυνση θα ενημερωθούν οι Δημοτικές Αρχές, ώστε να πάρουν, εάν θέλουν, τα κατάλληλα μέτρα.

Β. Χημικές παράμετροι

Αυτό που παρατηρήθηκε και είναι σοβαρό, από τον Άσσο μέχρι και το Κοκκώνι, οι τιμές των θειϊκών ιόντων, υποδηλώνουν χημικά ρυπασμένο υδροφόρο ορίζοντα από λιπάσματα και φυτοφάρμακα, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στον Άσσο δε παρατηρείται υψηλή τιμή εξασθενούς χρωμίου.

Γ. Οργανοληπτικές παράμετροι

Οι τιμές επίσης των αιωρούμενων στερεών στα δείγματα από τον Άσσο μέχρι το Κοκκώνι βρέθηκαν πολύ υψηλές.

Συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι μικροβιολογικά σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ικανοποιητικά, ενώ χημικά και οργανοληπτικά παρατηρήθηκε μεγάλο πρόβλημα από τον Άσσο μέχρι το Κοκκώνι.

Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στην Περιφέρεια και στους Δήμους που αναφέρονται στην έρευνα.