ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 663, ΑΘΗΝΑ 2/12/2022

Το ΠΑΚΟΕ αγανακτισμένο κατέθεσε αγωγή κατά της ΤΙΤΑΝ ΑΕ για εγκληματική αδιαφορία.

Το ΠΑΚΟΕ μένοντας πιστό στις καταστατικές αρχές του και στα όσα υπόσχεται, έχει ήδη καταθέσει αγωγή σε βάρος της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ που λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας.

Στην αγωγή μας εκθέτουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία συνθέτουν την εγκληματική δράση της βιομηχανίας τσιμέντου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι σε βάρος της υγείας των πολιτών και των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας από την τοξική και καρκινογόνο ρύπανση που προκαλεί η ανεξέλεγκτη παραγωγική διαδικασία τσιμέντου. Ειδικότερα αναφερθήκαμε στα εξής:

  • Στην πρόσφατη καταγγελία των κων Αγάθη, κτηνοτρόφων στην περιοχή Καμάρι, που αφορά την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τη συνήθη χρήση ή αυτή που επιβάλλεται από τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, οδήγησε το επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στην πραγματοποίηση επιστημονικής διερεύνησης των ατμοσφαιρικών ρύπων της περιοχής γύρω από την τσιμεντοβιομηχανία την 19.09.2022 σε 14 σημεία.
  • Μετά τις επίμονες καταγγελίες πολιτών για διαρκείς παραβιάσεις από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας, ως προς την διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανίας, επισκέφτηκε εκ νέου το σημείο  και στις 14/11/2022. Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα για τους επικίνδυνους αέριους ρύπους ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10, φορμαλδεΰδης, VOC και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και για την ποιότητα του νερού για  εξασθενές χρώμιο, φωσφορικά θειικά και νιτρικά ιόντα και έγινε μέτρηση του COD των δειγμάτων στην περιοχή του Καμαρίου.
  • Και τις δύο φορές τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας ήταν απογοητευτικά, οι τιμές ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, γεγονός που καθιστά αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το εργοστάσιο «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» είναι υπεύθυνο για την επικρατούσα ρυπασμένη ατμόσφαιρα και μαρτυρούν σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα και του νερού, σε μια περιοχή που γειτνιάζει με κτήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
  • Ανάλογες μετρήσεις είχε διενεργήσει το ΠΑΚΟΕ  και τον Ιούλιο του 2020 στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ (περιοχή Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά, όταν ανέλαβε να πραγματοποιήσει την επιστημονική διερεύνηση των ρύπων της περιοχής, ένα έργο που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις από το επιστημονικό συνεργείο του.
  • Δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς ότι τις επιπτώσεις στο
    περιβάλλον που έχει το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας των τσιμεντοβιομηχανιών: εκπομπή σκόνης, θορύβου, δονήσεων και αέριων ρύπων όπως του CO2,  αλλοίωση του φυσικού τοπίου,  θερμικές μεταλλαγές στο περιβάλλον και επίδραση στη χλωρίδα,  στερεά απόβλητα, ανάλωση φυσικών πόρων (πρώτων υλών, νερού, ορυκτών καυσίμων), θερμικές μεταλλαγές στο περιβάλλον, όχληση των γειτονικών κοινοτήτων, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσεως των κοινόχρηστων πραγμάτων αποτελεί αυτοτελή εκδήλωση του δικαιώματος της προσωπικότητας και πρέπει να προστατεύεται. Επίσης προστατεύεται κανείς ακόμα όταν δέχεται σε βάρος του παράνομη συμπεριφορά υπάρχει και στην περίπτωση που παραβιάζεται η γενικώς απαιτούμενη κατά την αρχή της αντικειμενικής καλής πίστεως υποχρέωση τηρήσεως της επιμέλειας που μπορεί και πρέπει να καταβάλει ο μέσος, συνετός κοινωνός του δικαίου
  • Τέλος αξιώσαμε αποκαταστική αποζημίωση από περιβαλλοντική ζημία, λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα των περιβαλλοντικών αγαθών, η προσβολή των οποίων συνεπάγεται και διατάραξη της κοινής ωφέλειας, πέραν της βλάβης των ιδιωτικών έννομων αγαθών.

Φωτογραφία από ρέμα που ρυπαίνει ο ΤΙΤΑΝ ανεξέλεγκτα!

Τσιμεντώστε τα δάση!

Παράλληλα σημειώνουμε πως ο κος Αγάθης έχει ήδη διαμαρτυρηθεί με επιστολή του προς την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την «συνεργασία-χορηγία» της με την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, η οποία αν και αποδεδειγμένα ρυπογόνος, στρέφει το ενδιαφέρον της σε μελέτη για τη βιοποικιλότητα της Μήλου, όπου όμως οι εξορυκτικές δραστηριότητές της έχουν ολέθρια αποτελέσματα στο νησί αυτό. Το κείμενο της οποίας έχει επί λέξει ως εξής:

“Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι αγαθής Αθανάσιος και θα ήθελα να σας καταγγειλω ένα ζήτημα που ενδεχομένως να σας αφορά.Στην περιοχή καμάρι Βοιωτίας δραστηριοποιείται μια τσιμεντοβιομηχανία που τυχαίνει να είναι χορηγός σας όπως αυτό φαίνεται αν κάποιος ανατρέξει στην σελίδα σας.υστερα από δικιά μου καταγγελία στην ΠΑΚΟΕ που τυχαία γνώρισα αναζητοντας κάποια ΜΚΟ να ασχολείται με το περιβάλλον κατεγγειλα το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει από την τσιμεντοβιομηχανία και άμεσα ασχολήθηκαν με το πρόβλημα στην περιοχή κάνοντας μετρήσεις ατμοσφαιρικές και υδάτων με αποτέλεσμα να δικαιωθεί η καταγγελία μου καθώς τα νερά είναι τοξικά και οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις είναι άνω των ορίων σε πολλά στοιχεία όπως και κινήθηκαν νομικά για την δραστηριότητα αυτή της τσιμεντοβιομηχανίας. Με εσάς που καθώς σας ενημέρωσα τηλεφωνικά για το πρόβλημα της περιοχής είπε μια κυρία πως η καταγγελία πρέπει να γίνει γραπτός.. γραπτά και εγώ σας καταγγέλλω πως η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ ΧΟΡΗΓΌΣ ΣΑΣ βάση των μετρήσεων εκπέμπει αέρια που είναι άνω των επιτρεπόμενου ορίου.και τα νερά που καταλήγουν στον σαρανταποταμο είναι ακατάλληλα καθώς και η τσιμεντοσκονη στην περιοχή είναι ορατή πέραν της τσιμεντοβιομηχανίας.θα ήταν χαρά μου να μου πείτε εσείς αν έχετε κάνει ποτέ κάποια έρευνα στην συγκεκριμένη τσιμεντοβιομηχανία και στη φύση γύρω από αυτήν.η αν δεν έχετε κάνει να μου πείτε αν θα κάνετε κάποια έρευνα η απλά θα δέχεστε τις ΕΥΓΕΝΙΚΈΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ..”

Φωτογραφία από ρέμα που ρυπαίνει ο ΤΙΤΑΝ ανεξέλεγκτα!

Επικίνδυνα  Απόβλητα

Τέλος το ΠΑΚΟΕ, αφού μας κοινοποίησε ο κος Αγάθης την ως άνω επιστολή του, διαμαρτυρήθηκε και αυτό με τη σειρά του στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το ως άνω ζήτημα, αποστέλλοντας την εξής επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

«Κύριε Πέτρου ,

       Επισυναπτόμενο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. που δημοσιεύτηκε στις 18/10/2022 και αναφέρεται στην εγκληματική και επικίνδυνη ρύπανση που προκαλεί το Εργοστάσιο της  «ΤΙΤΑΝ» Α.Ε. στο Καμάρι της Βοιωτίας, προς ενημέρωση σας καθώς αυτή είναι χορηγός σας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρει η λειτουργία του εργοστασίου  «ΤΙΤΑΝ» ώστε να γίνει και αυτό μέρος μίας καλύτερης ποιότητας ζωής για τον Έλληνα πολίτη.

      Επειδή έχετε υλοποιήσει για λογαριασμό της «ΤΙΤΑΝ» Α.Ε. μελέτη για την «βιοποικιλότητα» της Μήλου, όπου οι εξορυκτικές δραστηριότητες της έχουν  ολέθρια αποτελέσματα για το νησί, θα θέλαμε να μας στείλετε τη μελέτη αυτή.                                    

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                          Κωνσταντίνος Παπαλεξάκης

Πανεπιστημιακός                                                 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός»

έλαβε την ασαφή και λιτή απάντηση «το παραδοτέο έργο της μελέτης αποτελεί ιδιοκτησία του αναθέτοντος και κατά συνέπεια θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτόν».

Αυτά λένε οι μεγαλοσχήμονες.

Αντίθετα, η άποψή μας είναι ότι η ρύπανση που συντελείται είναι σημαντική και η κινητοποίηση των πολιτών είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η στήριξη όλων των φορέων, στους ατομικούς αγώνες των κατοίκων, για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαιότητα.

Τα συμπεράσματα είναι δικά σας.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ