Δελτίο τύπου 646 23/09/2022

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε χθες Πέμπτη 22/09/2022, ενδεικτικές μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τρείς   κεντρικές πλατείες του κέντρου της Αθήνας (Σύνταγμα-Ομόνοια, Μοναστηράκι) και διαπίστωσε ότι ιδιαίτερα η καρκινογόνα φορμαλδεΰδη και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ξεπερνούν κατά πολύ το όριο συναγερμού σε όλα τα σημεία μέτρησης.

Αίτια γι’αυτό είναι  αφενός η κατάχρηση του  ορυκτού πετρελαίου κίνησης στο 65% των οχημάτων και αφετέρου οι πολλές και ανεξέλεγκτες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αέρα της Αθήνας που κυκλοφορούν την ώρα 1-1,5 εκατομμύρια πολίτες

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες και τα διαγράμματα που προσδιορίζουν  ενδεικτικά το πρόβλημα, που κατά το ΠΑΚΟΕ πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα με ένα άμεσο πρόγραμμα ελέγχου των πηγών εκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και λήψη μέτρων, όπως επίσης και έλεγχος στα πετρελαιοκίνητα οχήματα ιδιαίτερα λεωφορεία και φορτηγά.