ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 534 – 19/07/2021

Σε πρόσφατη δειγματοληψία (07/07/21) από τον Σαρωνικό μέχρι την  Κερατέα, όπου πάρθηκαν είκοσι  δύο (22) δείγματα θαλασσινών νερών κολύμβησης από επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ σε συγκεκριμένα σημεία όπου είχε γίνει δειγματοληψία και στις αρχές Μαΐου διαπιστώθηκαν τα εξής:

  1. Από τα είκοσι  δύο (22) δείγματα τα έξι  (6) βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση με τον αριθμό των εντερόκοκκων και κολοβακτηριδίων (E.coli) να ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα των αποτελεσμάτων. Τα δεκαέξι  (16) βρέθηκαν κατάλληλα.
  2. Το ποσοστό καταλληλότητας είναι στο 72,7% και το ποσοστό ακαταλληλότητας είναι στο 27,3 %.
  3. Αυτή η αλματώδης αύξηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της 5ης Μαϊου, οφείλεται στο γεγονός ότι παρά πολλοί λουόμενοι  σε αυτό το διάστημα κατέκλυσαν τις παραλίες και πάρα πολλές επιχειρήσεις που στην περίοδο του Μαΐου ήταν κλειστές, άνοιξαν τον Ιούνιο οπότε οι δραστηριότητες αυτές να δημιουργούν και απόβλητα.

Από την γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ