ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ: Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 531,  09/07/2021

          

Σε πρόσφατη δειγματοληψία (05/07/21) από την Πειραϊκή  στον Πειραιά μέχρι και το Μαύρο Λιθάρι μετά την Σαρωνίδα, όπου πάρθηκαν τριάντα (30) δείγματα θαλασσινών νερών κολύμβησης από επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ σε συγκεκριμένα σημεία όπου είχε γίνει δειγματοληψία και στις αρχές Μαϊου  διαπιστώθηκαν τα εξής:

  1. Από τα τριάντα (30) δείγματα τα δέκα πέντε (15) βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση με τον αριθμό των εντερόκοκκων και κολοβακτηριδίων (E.coli) να ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως φαίνεται στον συννημένο πίνακα των αποτελεσμάτων.
  2. Το ποσοστό καταλληλότητας και ακαταλληλότητας  είναι στο 50%.
  3. Αυτή η αλματώδης αύξηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της 5ης Μαϊου,  οφείλεται στο γεγονός ότι παρά πολλοί λουόμενοι  σ’αυτό το διάστημα κατέκλησαν τις παραλίες και πάρα πολλές επιχειρήσεις που στην περίοδο του Μαϊου ήταν κλειστές, άνοιξαν τον Ιούνιο οπότε οι δραστηριότητες αυτές να δημιουργούν και απόβλητα.

Την Τρίτη 13/07/21 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων στις επόμενες δειγματοληψίες από το Λιθάρι μέχρι την Κερατέα.  

                               Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ