Πρέπει κάποιος να πεθάνει για να αποδειχθεί ότι τα όρια και η κατάσταση που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας είναι … θανατηφόρα.

          Η ατελής «επίτηδες» νομοθεσία, η αναλγησία της εξουσίας, δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργούν μονάδες ΧΑΔΑ όπως στο Τεμπλόνι που πραγματικά σκοτώνουν.

          Το ΠΑΚΟΕ έχει παλαιότερα ασχοληθεί και έχει πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή, αλλά παρά τις διαμαρτυρίες του, ο ΧΑΔΑ λειτουργεί. ΑΙΣΧΟΣ!

          Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες νομικές πηγές, το απαλλακτικό βούλευμα για το Τεμπλόνι στηρίζεται στην μη ύπαρξη ειδικών εκθέσεων πιστοποιημένων φορέων όπου καταγράφεται και τεκμηριώνεται η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων μόλυνσης στο χώρο. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, η δίωξη θα ήταν επιβεβλημένη και μάλιστα σε κακουργηματικό επίπεδο από το 2012. Εκθέσεις σε νομαρχιακό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο ανέφεραν ατασθαλίες διαχειριστικού χαρακτήρα, που όμως ήταν τέτοιες ώστε επέτρεπαν στη διοικητική Αρχή να παρατείνει την αδειοδότηση της προβληματικής κατάστασης.

          Σε δύο Εκθέσεις που βρίσκονται στη δικογραφία, από το Δημόκριτο και το ΕΜΠ (2010 και 2016 αντίστοιχα) δεν γίνεται λόγος για υπέρβαση  ορίων ώστε να στοιχειοθετείται η καταστροφή του περιβάλλοντος.

          Η παύση της δίωξης  αναλύεται στους παρακάτω άξονες. Αρχικά εκείνες που τα αδικήματα έχουν παραγραφεί εφόσον εμπίπτουν στην νομοθεσία προ του 2012 (αδικήματα πλημελληματικού χαρακτήρα με την πρόβλεψη της παραγραφής τους εντός της πενταετίας). Ο δεύτερος άξονας είναι για αυτούς που δικάστηκαν για τις ίδιες κατηγορίες και αθωώθηκαν. Ο τρίτος άξονας αφορούν όσους εμπίπτουν στην επί της ουσίας απόφαση ότι δηλαδή δεν υφίσταται διαπιστωμένη από ειδικό και πιστοποιημένο φορέα υπέρβαση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία  ορίων μόλυνσης. Η απόφαση για την παύση της δίωξης και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης είναι ομόφωνη.