Η ΥΔΡΑ… ΞΕΒΡΩΜΙΖΕΙ

          Μπράβο σε αυτούς που αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι τα σκουπίδια δεν μπαίνουν πλέον σε ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), είτε Περιφέρεια λέγεται, είτε Δήμος, είτε Υπουργείο. Αρκεί να τηρηθούν οι κανόνες και οι προδιαγραφές και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να μην μετατραπεί πάλι ο χώρος σε… ΧΑΔΑ.

          Νέα εποχή για την Ύδρα όπου φαίνεται πως η παράνομη χωματερή στο Κρίταμι πλησιάζει προς το κλείσιμο και έτσι ανοίγει ο δρόμος για μία οριστική λύση στη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί.

          Καθώς όλο το νησί είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος, η έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για τη λειτουργία στη θέση Κρίταμι ενός χώρου διαλογής σκουπιδιών είναι πολύ σημαντική.

          Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η απόφαση του ΚΑΣ ενεργοποιεί το κοινό σχέδιο του υπουργείου, του Δήμου Ύδρας και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου του Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) το οποίο προβλέπει την κατάργηση του ΧΑΔΑ στο Κρίταμι μετά από 50 χρόνια λειτουργίας, την πλήρη αποκατάστασή του, τη διαλογή απορριμμάτων στην πηγή στην ίδια θέση με εντατικοποίηση στην ανακύκλωση και τη μεταφορά εκτός νησιού μικρής ποσότητας υπολειμμάτων σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων.