ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΟΛΑ ΑΥΤΑ… ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ

          Στο παρακάτω κείμενο που είναι ένα δυνατό ευχολόγιο, δεν γίνεται λόγος για τη κατανομή των τροφίμων στο Βόρειο και Νότιο Ημισφαίριο δεν ακούστηκε τίποτα για τις πολυεθνικές που έχουν κατακλύσει τη Ασία και την Αφρική εκμεταλλευόμενες τους δούλους – κατοίκους τους αξιοποιώντας τη γη τους δίνοντας τους μια κούπα ρύζι και ένα κομμάτι ψωμί . Αγνοώντας επίσης τους θανάτους που τους διοχετεύουν με τα ατέλειωτα φυτοφάρμακα και λιπάσματα που χρησιμοποιούν.

          Όλα αυτά τα FORUM είναι στάχτη στα μάτια όλου του κόσμου και ιδιαίτερα στους αφελείς επιστήμονες που πιστεύουν ότι … θα αλλάξει ο κόσμος.

          «Τρόφιμα για όλους! Εμπόριο για ασφαλή, ποικίλη και βιώσιμη διατροφή» είναι το μήνυμα που έστειλαν οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διατροφή και τη Γεωργία που έλαβε χώρα στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο. Συμμετείχαν υπουργοί γεωργίας από 71 χώρες, ο επίτροπος Γεωργίας  της ΕΕ, ο γενικός διευθυντής του FAO, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άλλοι οργανισμοί.

          Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός υπολογίζεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050 και τα αποτελέσματα  της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατά , οι συμμετέχοντες στο φόρουμ ασχολήθηκαν με τη στήριξη των πολιτικών για την επίτευξη βιώσιμων συστημάτων διατροφής . Ο γενικός διευθυντής του FAO δηλώνει «για να επιτύχουμε ένα κόσμο στον οποίο θα επικρατεί η ειρήνη και η ευημερία, πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα τροφίμων που θα είναι προσβάσιμα, οικονομικά και υγιή».

          Ο FAO έχει αναλάβει να σχεδιάσει ένα όργανο ικανό να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και να δημιουργήσει συνέργειες και να αποφύγει την επικάλυψη στον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο της ψηφιοποίησης. Το Διεθνές Ψηφιακό Συμβούλιο για τη Διατροφή και τη Γεωργία θα παρέχει στρατηγικές συστάσεις πολιτικής για την ψηφιοποίηση των τροφίμων και της γεωργίας.

          Οι χώρες είναι δυνατό να αξιοποιήσουν τα δικά τους τοπικά πλεονεκτήματα και να κλείσουν τα κενά της επισιτιστικής ασφάλειας μέσω του εμπορίου. Κάθε χώρα είναι διαφορετική και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις διαφορές. Ο γενικός διευθυντής του FAO ανέφερε: «Η εξισορρόπηση των γεωργικών και περιβαλλοντικών παραγόντων είναι κάτι που κάθε χώρα θα πρέπει να κάνει για να βελτιώσει την παραγωγή και την αποτελεσματικότητα, ανεξαρτήτως από το στάδιο της οικονομικής ανάπτυξης.  Η στρατηγική που θα εφαρμοστεί πρέπει να επιτρέπει στους μικροκαλλιεργητές  των αναπτυσσόμενων χωρών , οι οποίοι παράγουν ένα μεγάλο μερίδιο από τα τρόφιμα παγκοσμίως , αλλά είναι από τις πιο ευάλωτες στην πείνα, ομάδες.

          Αναμένεται ότι το  80% του παγκόσμιου πληθυσμού  τα επόμενα 20-30 χρόνια θα ζει στις πόλεις για τις οποίες πρέπει να σχεδιαστούν τα συστήματα τροφίμων. Η ψηφιοποίηση μπορεί να ενισχύσει το ηλεκτρονικό  εμπόριο και έτσι να βελτιωθούν τα κενά στην αγροτική ανάπτυξη.