ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ… ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΕ

          Το ΠΑΚΟΕ πρωτοπόρο εδώ και σαράντα (40) χρόνια στις ΑΠΕ και υπέρμαχός τους επικροτεί τέτοιες ενέργειες που θα βοηθήσουν στο δυστυχώς δυσεπίλυτο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

          Η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με τη Βεβαίωση Καταχώρησης  στο νέο Ηλεκτρονικό  Μητρώο Παραγωγών ΑΠΕ θα μειώσει πολύ τον απαιτούμενο χρόνο για τη διαδικασία αδειοδότησης. Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να καθιερωθεί μία γρήγορη διαδικασία εξέτασης των νέων αλλά και αυτών που εκκρεμούν, αιτήσεων.  Το ζητούμενο είναι να εκκαθαριστούν σύντομα οι 1.900 περίπου αιτήσεις που εκκρεμούν στη ΡΑΕ καθώς το χρονικό διάστημα για έκδοση άδειας παραγωγής φτάνει τους 18 μήνες.

          Υπολογίζεται ότι με μικρότερους χρόνους αδειοδότησης , θα επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για υπερδιπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μέχρι το 2030.  Από την πλευρά του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταταχθούν κατηγορίες επενδύσεων από Α1 και Α2 στην κατηγορία Β, προκειμένου να γίνει ταχύτερη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να δημιουργηθεί άμεσα σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ένα ενιαίο διαλειτουργικό σύστημα όπου θα βρίσκονται όλα τα σκέλη αδειοδότησης των ΑΠΕ.