Το ΠΑΚΟΕ έχει πολλές φορές αποτανθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει επισημάνει το πρόβλημα των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται από τις βιομηχανίες και άλλες δραστηριότητες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Με αφορμή την παρακάτω πληροφορία για τη Γαλλία θέλουμε να τονίσουμε παρά το ότι τα Οινόφυτα είναι ακόμα δυστυχώς μια άτυπη βιομηχανική ζώνη εν τούτοις οι καλλιέργειες εφάπτονται άμεσα πολλές φορές με τις βιομηχανίες. Και μάλιστα σε βιομηχανία που κάνουν δήθεν ανακύκλωση μπαταριών με επικίνδυνα τοξικά απόβλητα δίπλα υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες με πατάτες και κρεμμύδια.

Για αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να λυθεί το τεράστιο αυτό πρόβλημα και να οριστούν αποστάσεις ασφάλειας από εγκαταστάσεις άσχετες με τις καλλιέργειες.

Από 01/01/2020 τέθηκε σε εφαρμογή στη Γαλλία ένας νέος νόμος σχετικά με την ελάχιστη απόσταση από κατοικημένη περιοχή ή κτίρια στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν φυτοπροστατευτικές ουσίες ανάλογα με την τοξικότητα του προϊόντος. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τις καλλιέργειες κηπευτικών όπου η ελάχιστη απόσταση ορίζεται στα 5 μέτρα, ενώ για την περίπτωση των αμπελώνων είναι δέκα μέτρα. Επίσης για τις δυνητικά πιο επικίνδυνες ουσίες, η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής είναι τα 20μέτρα.

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις από την εφαρμογή του μέτρου, η γαλλική κυβέρνηση θα διαθέσει ποσό 25 εκατ. ευρώ ώστε να βοηθήσει τους παραγωγούς να εκσυγχρονίσουν τα εργαλεία και τα μηχανήματα εφαρμογής φυτοπροστασίας. Υπάρχουν διαμάχες στη χώρα σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια απόστασης καθώς πολλοί αυτοδιοικητικοί έχουν ήδη εφαρμόσει πολύ μεγαλύτερο όριο απόστασης , της τάξης των 100 μ.

Ένα άλλο θέμα είναι η γλυφοσάτη για την οποία η γαλλική κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει ότι θα έθετε εκτός νόμιμης χρήσης μέσα στο 2020. Παρ’ όλα αυτά στη λίστα που δημιούργησε η  κυβέρνηση μόνο το 0,3% των δραστικών ουσιών θεωρούνται υψίστης επικινδυνότητας και η γλυφοσάτη δεν περιλαμβάνεται σε αυτές.