Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα επισημαίνει στους «αρμόδιους» την αξία του ελαιόλαδου και συγκεκριμένα με τις πολυφαινόλες που παράγει, βασικοί πυλώνες για τη σωματική και ψυχική ισορροπία του πληθυσμού. Για αυτό χρησιμοποιείτε πάντοτε το ελαιόλαδο για την υγεία σας και των παιδιών σας.

 Προσοχή όμως στους … απατεώνες που σερβίρουν πυρηνέλαιο… για παρθένο.

          Οι περιγραφές του ελαιόλαδου και η ονομασία του θέτουν πρότυπα ποιότητας και παρέχουν στους καταναλωτές επαρκή πληροφόρηση για το προϊόν. Στην Ε.Ε. επιτρέπεται να διακινούνται και να πωλούνται σε επίπεδο λιανικού εμπορίου τα παρακάτω:

  1. Παρθένο ελαιόλαδο

Πρόκειται για έλαια που παίρνουμε από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου. Έχουν υποστεί μόνο πλύση, μετάγγιση, φυγοκέντρηση κα διήθηση. Το παρθένο ελαιόλαδο διακρίνεται σε:

  1. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Είναι παρθένο ελαιόλαδο που έχει περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, μέχρι 0,8gr ανά 100gr.

1,2 Παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα , εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2gr ανά 100gr

  • Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα

Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Πυρηνέλαιο

Έλαιο που αποτελείται από μείγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Βιολογικό ελαιόλαδο

Προτιμήστε τα βιολογικά ελαιόλαδα , τα οποία είναι απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα

Κατηγορίες: ΔΙΑΤΡΟΦΗ