ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα φωνάζει για την παραγωγή ενέργειας και από σκουπίδια. Ξεκίνησε μία προσπάθεια στον Ασπρόπυργο αλλά τα …συμφέροντα την τελείωσαν. Προτίμησαν να καεί η ανεξέλεγκτη χωματερή του «φαντάσματος» Λαζόπουλος. Ελλάς το μεγαλείο σου.

Το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων εγκαινιάστηκε δυόμιση χρόνια πριν το Copenhill. Στις εγκαταστάσεις του γίνεται διαλογή στα σύμμεικτα απορρίμματα και ταυτόχρονα τα υπόλοιπα καίγονται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.  Η διοίκηση της μονάδας υπολογίζει ότι διαχειρίζεται τα απορρίμματα περίπου 550.000 κατοίκων και 45.000 επιχειρήσεων και παράγει ρεύμα και θέρμανση για 150.000 νοικοκυριά.

Όσο αφορα τη θέρμανση, η Κοπεγχάγη έχει ένα κεντρικό σύστημα και η συγκεκριμένη μονάδα καλύπτει περίπου το 20% των αναγκών της πόλης. Μια σύγχρονη κοινωνία είναι αδύνατο να εξαφανίζει τα απορρίμματά της. Μετά την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, θα υπάρχουν πάντα υπολείμματα που δεν έχει νόημα από περιβαλλοντική άποψη να προσπαθήσουμε να τα ανακυκλώσουμε γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δαπανηρό. Επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο.

Υπάρχει όμως και αντίλογος πάνω στο θέμα της καύσης και είναι ότι η καύση απορριμμάτων ως βασική μέθοδος διαχείρισης είναι αντίθετη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και οδηγεί τους πολίτες και τις κοινωνίες στην αίσθηση ότι «εξαφανίζουν» τα σκουπίδια τους, αντί να ενδιαφέρονται για την μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων.