Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις σχετικά με το θέμα, όπως:

  1. Καταγγελίες στον Άρειο Πάγο, χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.
  2. Διαπίστωσε ότι πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ για το «εμπόριο του διοξειδίου του άνθρακα» κάθε χρόνο περίπου 1δις ευρώ.
  3. Πεθαίνουν από καρκίνο και αναπνευστικά προβλήματα 3.500 συνάνθρωποί μας –Έλληνες πολίτες-.
  4. Ακόμη φτιάχνουμε νέο σταθμό σε συνεργασία με τους Κινέζους 5 δις ευρώ. Και όλα αυτά όταν σε ολόκληρη την Ευρώπη καταργούνται προγραμματισμένα και σταδιακά οι λιγνιτικοί σταθμοί.
  5. Όταν ο τέως πρωθυπουργός Τσίπρας υπέγραφε στο Παρίσι τη συνθήκη για την κλιματική αλλαγή, που σαφώς αναφέρει τον περιορισμό των λιγνιτικών σταθμών, μετά από ένα μήνα υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή νέου λιγνητικού σταθμού στο Αμύνταιο

Αυτό αποτελεί εγκληματική αδιαφορία για τους Έλληνες πολίτες όπως παρακάτω περιγράφεται.

Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας καθώς θεωρεί ότι τα λιγνιτικά εργοστάσια της ΔΕΗ στο Αμύνταιο και την Κοζάνη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της από την επιβλαβή ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής όπως απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Η Κομισιόν δίνει διορία δύο μηνών στην Ελλάδα να απαντήσει, ενώ εάν δεν κριθούν ικανοποιητικά τα ελληνικά επιχειρήματα, τότε η Κομισιόν θα ενεργοποιήσει τη δεύτερη και τελευταία φάση που είναι η αιτιολογημένη γνώμη, πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο.

Η Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας και άλλων επτά κρατών – μελών για μη μεταφορά στο εθνικό τους Δίκαιο της νέας οδηγίας για τα βιοκαύσιμα που αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης.

Η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης επέρχεται όταν οι γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτή η αλλαγή αυξάνει την πίεση για τη χρήση άλλης (μη χρησιμοποιούμενης) γης με σκοπό την καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα και ζωοτροφές ώστε να καλυφθεί η εν λόγω ζήτηση για τρόφιμα και ζωοτροφές, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα. Αν και η χώρα μας έχει ορίσει ειδικές ζώνες διατήρησης για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, δεν έχει όμως καθορίσει τους αναγκαίους στόχους διατήρησης και μέτρα που να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε όλους αυτούς τους τόπους.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ