Χωρίς κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 235/26-10-2017 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου ΚΑΛΟ_Page_1 Δελτίο Τύπου ΚΑΛΟ_Page_2