Την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής περί των 30,000 ευρώ στη χώρα μας ζητάει η Κομισιόν με προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν προώθησε εγκαίρως τα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για την καθυστέρηση στην υιοθέτηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της Ένωσης για 20% ενεργειακή απόδοση ως το 2020. Οι διατάξεις ενσωματώθηκαν στο πρώτο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου, χωρίς να περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατηγορία και προκειμένου η χώρα να αποφύγει την επιβολή προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο η Ε.Ε. είχε παραπέμψει την υπόθεση καθυστέρησης ενσωμάτωσης της οδηγίας 2012/27.Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν κοινοποίησε, όπως προβλεπόταν, στην Κομισιόν  τις ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Σημειώνεται ότι η οδηγία αφορά στην επιβολή μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Το ΠΑΚΟΕ πέντε χρόνια πριν είχε επισημάνει το πρόβλημα με καταγγελίες στο υπουργείο και τους …αρμοδίους. Όμως …

πέρα βρέχει. Εισαγγελέας Περιβάλλοντος άραγε δεν υπάρχει ;

green-city-300x230

Κατηγορίες: Περιβαλλον