Ανά στρέμμα και με βάση την κατανάλωση νερού , θα υπολογίζεται το κόστος άρδευσης, σε ένα εξάμηνο από τώρα στον αγροτικό τομέα ,ενώ αλλαγές θα

δούμε κυρίως στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),

και τα συνεταιριστικά δίκτυα άρδευσης σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση

για την δημιουργία κανονιστικού πλαίσιού τιμολόγησης του νερού.

Σημαντικές αυξομειώσεις στα τιμολόγια μεγάλων επιχειρήσεων όπως

η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ δεν θα δούμε ,γιατί αυτές διαθέτουν όλα τα

αναγκαία εργαλεία για να τιμολογούν το νερό. Αυτό  που αναφέρεται

όμως σαφέστατα στο σχέδιο της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που

έχει εκπονήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι ότι το μείγμα των

τιμολογίων ανήκει στη δικαιοδοσία του παρόχου με γενική αρχή την

αύξηση των τιμολογίων στις μεγάλες καταναλώσεις. Τα τιμολόγια αυτά

θα αποτελέσουν και ένα είδος αντίβαρου ,για την αναπλήρωση εσόδων εκεί

όπου λόγω κοινωνικών κριτηρίων οι πάροχοι, δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως το κόστος  ανάκτησης νερού. Αίσθηση κάνει η πρόβλεψη για αύξηση τιμολογίων, στην κατανάλωση νερού από τουριστικές μονάδες, η οποία σχετίζεται με το μεγάλο περιβαλλοντολογικό κόστος, που αφήνει η υπεράντληση

του φυσικού πόρου κυρίως στα άνυδρα νησιά.

Η χώρα μας καλείται να ευθυγραμμιστεί με καθυστέρηση πέντε ετών, στην

υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την διαχείριση των υδάτινων πόρων

(οδηγία 2000/60/ΕΚ) ,η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενιαίας εθνικής πολιτικής

στους τομείς της  ύδρευσης που περιλαμβάνουν το κόστος αποχέτευσης, αλλάνερο

και την χρήση του νερού στην βιομηχανία και την άρδευση.

Η νέα αρχή που θα είναι υπεύθυνη ,θα ονομαστεί Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων, και θα είναι υπεύθυνη και για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων

της Κομισιόν ,σε διάφορα έργα που προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν

μέσω του νέου ΕΣΠΑ (βιολογικοί καθαρισμοί ,φράγματα κ.ά.) .

Τον συντονισμό της νέας τιμολογιακής πολιτικής έχει το υπουργείο Περιβάλλοντος ,το οποίο έχει συντάξει και την επικείμενη νομοθετική

ρύθμιση που θα θεσπιστεί  με Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθώς συναρμοδιότητα για την διαχείριση του νερού έχουν εκτός από τα προφανή

υπουργεία (Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής ) και τα υπουργεία

Υποδομών, Υγείας, Εσωτερικών, και Οικονομικών.

Θα είναι πρώτη φορά που αγροτικός τομέας θα κληθεί να καταβάλλει το

κόστος για τη χρήση νερού ,που μέχρι σήμερα υπολογιζόταν μπακαλίστικα

από τις δημοτικές ή συνεταιριστικές  επιχειρήσεις ,και αγνοούσαν οι αγρότες.

Το 60% του αγροτικού κόσμου είναι συμβεβλημένο με συλλογικά συστήματα

άρδευσης όπως είναι οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)

και Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ).Πολλές όμως από

τις δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ,

κυρίως  λόγων ανείσπρακτων οφειλών, με αποτέλεσμα να χρειάζονται την κρατική επιδότηση για να μην καταρρεύσουν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ειδικός γραμματέας Υδάτων Ιάκωβος Γκαννούλης,

στις μεγάλες εταιρείες δεν θα δούμε μεγάλες μεταβολές τιμολογίων, στον

αγροτικό τομέα δε η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής ,θα γίνει σταδιακά

με στόχο την εξοικονόμηση νερού  και την αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης.

Το σχέδιο προβλέπει σταθερό τέλος ανά στρέμμα καλλιέργειας ,και μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο ανάλογα με την κατανάλωση. Όπου δεν είναι εφικτή

η καταμέτρηση , ο υπολογισμός θα γίνεται κατά έκταση και είδος καλλιέργειας.

Για την τιμολόγηση του νερού επίσης, θα ληφθούν υπόψη μια σειρά από

παραμέτροι , όπως οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, λόγω της ανομοιογένειας

που εμφανίζει ο αγροτικός τομέας της χώρας ,η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των καλλιεργειών και η εξεύρεση των αναγκαίων πόρων

για την επιβίωση των τοπικών παρόχων ,ώστε να ανακουφιστεί ο κρατικός

προυπολογισμός από τις επιδοτήσεις. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο

είναι ο τρόπος τιμολόγησης των ιδιωτικών γεωτρήσεων ,που υπολογίζεται

ότι καλύπτουν το 40% των αναγκών άρδευσης.

Με βάση το σχέδιο του υπουργείου «χρειάζεται να υπάρξει μέριμνα για τους

καταναλωτές, με ιδιωτικές γεωτρήσεις ,όσον αφορά στη συμμετοχή τους

στο περιβαλλοντολογικό κόστος και στο κόστος πόρου».

Το τελικό σχέδιο κοστολόγησης του νερού προβλέπεται να είναι έτοιμο

τον Απρίλιο του 2016 .Αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται η δημόσια

διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ,ΔΕΥΑ κ.ά.)

ώστε να οριστικοποιηθεί το τελικό σχέδιο με τους γενικούς κανόνες

τιμολόγησης για όλες τις χρήσεις. Το κείμενο θα πάει προς έγκριση

στην γνωμοδοτική επιτροπή ,που συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα

συναρμόδια υπουργεία και στη συνέχεια θα περάσει από την Εθνική

Διυπουργική Επιτροπή προκειμένου να θεσμοθετηθεί με Κοινή

Υπουργική Απόφαση.

Στο τέλος ένα έργο που θα προσδώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο φορέα διαχείρισης του νερού . Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει το πρόβλημα.