Το πρόβλημα της αιθαλομίχλης παρατηρείται εντόνως στην πόλη του Βόλου. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται από τα υψηλά επίπεδα υγρασίας σε συνδυασμό με την αερορύπανση. Λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων και θέρμανσης οι κάτοικοι του Βόλου χρησιμοποιούν μη οικολογικά προϊόντα  προς καύση για την θέρμανσή τους.

Η καύση μη οικολογικών υλικών οφείλεται στην αντιλαϊκή πολιτική που παρατηρείται στον πολιτικό μας χώρο και στην μείωση μισθών και συντάξεων. Απόρροια όλων αυτών είναι η φτωχοποίηση των μεσαίων και κατώτατων κοινωνικών στρωμάτων. Οι θάνατοι από τα μαγκάλια και τα αναπνευστικά προβλήματα που προκαλούνται από τα μη οικολογικά προϊόντα προς καύση όλο και αυξάνονται και θα αυξάνονται ακόμα περισσότερα όσο οι εκάστοτε κυβερνήσεις ακολουθούν τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές.

Το τσιμεντάδικο στο Βόλο της Γαλλικής Lafarge είναι αρκετά επικίνδυνο για την Δημόσια υγεία ,αφενός με τα αιωούμενα σωματίδια (PMIO) που εκπέμπει και αφετέρου με τα μικρότερα (PM 2,5) που είναι προϊόν καύσης RDF που είναι άκρως επικίνδυνο υλικό.

Κανείς όμως δεν δίνει σημασία γι ΄αυτό .Δυστυχώς η πάγια πολιτική είναι να στραφούμε στα «μαγκάλια» και τα «τζάκια».

Έλεοςtzaki