Προς :                                                                                                          Αθήνα 01/12/2015

Κο Βασίλειο  Περγάλια                                                                                 Αρ.Πρωτ.:7991

Δήμαρχο Τανάγρας

Κοινοποίηση :

1)Κο Κων/νο Μπακογιάννη

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

2)Κα Φανή  Παπαθωμά

Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Κύριε Δήμαρχε ,

Θέλαμε  να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίζατε τις εθελοντικές προσπάθειες του ΠΑΚΟΕ

-λειτουργεί 36 συνεχή χρόνια –για την δική σας ενημέρωση  και των δημοτών σας,

καλοπροαίρετα και συνεργατικά, και  όχι κουκουλώνοντας τα προβλήματα .

Για αυτό σας επιστρέφουμε τις «ανακρίβειες» που χαρακτηρίζετε τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ,

Θα σας αποδείξουμε ότι (αυτές) ανήκουν  αποκλειστικά σε σας  μαζί με τις όποιες ευθύνες

όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές, ταυτόχρονα με την διαχρονική εγκληματική αμέλεια της ΔημοτικήςΑρχής σε βάρος των κατοίκων του Δήμου που είσθε ενάμισι χρόνο Δήμαρχός τους.

Και αυτό γιατί με το έγγραφο σας στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που υπογράφετε στις

22/10/2015, αποδεχόσαστε πλήρως την ανυπαρξία συστήματος ελέγχου των απόβλητων

βιομηχανιών ,προτείνοντας συγκεκριμένες μελλοντικές δράσεις εντοπισμού των ρυπάντων.

Η Καλλικράτεια δομή του Δήμου σας, δείχνει την εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης της

Τανάγρας, όσον αφορά την υδροληψία και την ποιότητα του νερού ανθρώπινης  κατανάλωσης, παρότι ο Δήμος φέρνει το όνομα της .

Από τα γραφόμενα σας  φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλώς, και έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας κακώς πήρε την απόφαση για τις εγκληματικές πράξεις των Βιομηχάνων σε βάρος

του περιβάλλοντος ,και  την αδράνεια αφενός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφετέρου της Πολιτείας (συνημμένα 1 & 2) .

Το ότι το σύνολο του Δήμου θα … υδροδοτείται από το 2016 από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ,

το έχουμε διαβάσει και ακούσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, συνεπώς μέχρι τότε

το νερό που πληρώνουν οι Δημότες σας είναι αμφιβόλου ποιότητας . Εάν συνέβαινε το αντίθετο

τότε γιατί τόσα έξοδα και γιατί η σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ.

Στη (2) παράγραφό του εγγράφου  σας  αναφέρετε ότι βάσει της ΚΥAΥ2/2600/2001 έχετε υπογράψει σύμβαση με ένα από τα  κορυφαία εργαστήρια (συνημμένα 3 &4 ) για τις αναλύσεις του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου. Όμως τα « Αναλυτικά εργαστήρια » τα έχουμε καταγγείλει και για αυτό έχει παρέμβει εισαγγελέας .Είναι λοιπόν σίγουρο ότι τα εργαστήρια αυτά είναι κορυφαία στην … διαπλοκή .

Όμως η ουσία είναι ότι βασική παράμετρος όπως το εξασθενές χρώμιο, που έπρεπε τουλάχιστον σε περιοχές όπως η Τανάγρα, Ασωπεία,  Άρμα και Καλλιθέα ,να πραγματοποιούνται αναλύσεις τουλάχιστον  μια φορά το μήνα ,αυτό δεν γίνεται καθόλου.

1

Και για να το «κουκουλώσετε» κάνατε αναλύσεις ,μόνο στο Σχηματάρι που όπως γράφετε

το νερό είναι της ΕΥΔΑΠ (αδιύλιστο ).

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κείμενο στο έγγραφο σας  της  (2) παραγράφου , αφενός «ξεπλένει» όλα τα  προβλήματα της βιομηχανικά επικίνδυνα ρυπασμένης περιοχής (όπως έχει

αποδείξει το συνεργαζόμενο με σας Ινστιτούτο « Αθανάσιος Παντελόγλου» με τους υψηλούς καρκίνους στα Οινόφυτα  στην παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του για τον Ασωπό (19/10/2015) αναφέρει ότι η KΥA του 2010 που ορίζει όριο  του εξασθενούς χρωμίου τα 3 μg/l στα απόβλητα να γίνει χειρότερη και το όριο στο πόσιμο νερό να γίνει 0 μg/l  θέση που αγωνιζόμαστε ως ΠΑΚΟΕ και διεκδικούμε από το 2007.

Το εξασθενές χρώμιο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, καθώς έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ότι είναι καρκινογόνος και μεταλλαξογόνος ένωση. Ο εντοπισμός του σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε φυσικά ύδατα είναι αποτέλεσμα βιομηχανικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, από το 2007, είναι γνωστή η ρύπανση του Ασωπού ποταμού και των γύρω περιοχών σε εξασθενές χρώμιο, εξαιτίας της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή. Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί κατά καιρούς σε νερά από γεωτρήσεις, καθώς και σε επιφανειακά ύδατα των περιοχών κοντά στη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων και Σχηματαρίου. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο για το ολικό χρώμιο στο νερό είναι τα 50 μg/l παγκοσμίως, ωστόσο σύμφωνα με την ΚΥΑ του/2010, το ανώτατο όριο Cr(VI) στο σημείο εξόδου των αγωγών λυμάτων των βιομηχανιών είναι τα 3 μg/l,οπότε στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι μηδέν.

Το ΠΑΚΟΕ διεξήγαγε έρευνα λαμβάνοντας τυχαία δείγματα από διάφορα σημεία των περιοχών Ωρωπού, Τανάγρας και Εύβοιας, όπου είναι γνωστά τα προβλήματα ρύπανσης από Cr(VI). Ο φωτομετρικός προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο 7196A της EPA, και τα αποτελέσματα εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης μg/l. Τα δείγματα όπως προκύπτει από τα σημεία δειγματοληψίας αλλά και από τα στοιχεία για την υδροδότηση των περιοχών που δόθηκαν από το δήμο, ήταν είτε νερά που προέρχονταν από γεωτρήσεις, είτε νερά από το Μόρνο (ΕΥΔΑΠ), τα οποία όμως ήταν αδιύλιστα. Η ανίχνευση λοιπόν εξασθενούς χρωμίου είναι αναμενόμενη, ειδικά στα δείγματα που αφορούν γεωτρήσεις. Από τα στοιχεία που δόθηκαν από το δήμο, προκύπτει ότι η παράμετρος του εξασθενούς χρωμίου δεν ελέγχεται παρά μόνο σε δυο σημεία, τα οποία δεν αφορούν νερό γεωτρήσεων, και πραγματοποιούνται μόνο δυο φορές το χρόνο.

Σχετικά με την ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών σε δείγματα του νερού στο δήμο Τανάγρας, η δειγματοληψία έγινε τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας δειγμάτων που προορίζονται για μικροβιολογική ανάλυση. Όπως επισημάνθηκε και από το δήμο Τανάγρας, συγκεντρώσεις κολοβακτηριδίων και άλλων συναφών μικροοργανισμών ανιχνεύονται όταν δεν είναι επαρκής η χλωρίωση του νερού. Από τις αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου που έγιναν από το ΠΑΚΟΕ, προκύπτει ότι σε κανένα από τα δείγματα του δήμου Τανάγρας δεν ανιχνεύθηκε συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου μεγαλύτερη από 0,1 mg/l, επομένως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων με την ανάλυση υπολειμματικού χλωρίου. Επιπλέον ακόμα και από τα στοιχεία υδροδότησης του δήμου προκύπτει ότι οι περιοχές στις οποίες έγινε η δειγματοληψία τροφοδοτούνται είτε με νερό γεωτρήσεων είτε με νερό από την ΕΥΔΑΠ το οποίο όμως είναι αδιύλιστο.

Στην παράγραφο (3) της επιστολής σας ,προσπαθείτε  να  αποδομίσετε τα αποτελέσματα

των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ ,για να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Ελπίζω εσείς να μην επαναλαμβάνετε την ρήση ,του πρώην συναδέλφου σας  Δημάρχου

Ωρωπού Γαβριήλ ότι το νερό είναι για «εμφιάλωση»

2

Στην υγεία σας Κύριε Δήμαρχε…

Τότε πάρτε πίσω το έγγραφο που στείλατε στον Περιφερειάρχη , επίσης δώστε πίσω στον Ελληνικό Λαό τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεστε και διαφημίσατε στον τύπο,

με στόχο να ΛΥΣΕΤΕ τα προβλήματα.

Ελπίζω να γνωρίζετε πέρα από τους κρυμμένους παράνομα αγωγούς υπάρχουν και γεωτρήσεις

γεμάτες με τοξικά απόβλητα των κυρίων … βιομηχάνων ,που σε τελική ανάλυση ,οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 37,5 εκατομμύρια τις παρανομίες τους.

Θα μπορούσαμε να σας γράψουμε βιβλίο ολόκληρο για τις εργασίες που έχουμε κάνει από το

1980 –εσείς κάνατε τότε άλλη εργασία –για τον Ασωπό .Ανατρέξτε όμως στο τελευταίο ένθετο

της εφημερίδας του ΠΑΚΟΕ (τεύχος 74-Οκτώμβριος 2015) όπου επαναλαμβάνουμε για μια φορά ακόμη ,την πρόταση που σας είχαμε παραθέσει εδώ και ένα χρόνο και ακόμη απάντηση δεν πήραμε.

  Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα αναδεικνύοντας το και όχι κουκουλώνοντας το.

  Επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας .

Για το  Δ.Σ.   του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος                                  Ο  Αντιπρόεδρος                 Ο Γ.Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης      Αθανάσιος Πετρογιάννης      Κων/νος Σολδάτος

Πανεπιστημιακός                          Διπλ.Πολ.Μηχανικός             Ιατρός

img02423 (1) img02424 (2)

αναλυτικα εγαστηρια φωτο

Συνημμένα  3

`
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 27/11/2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
            ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –                         ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 20299
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
ΤΚ: 32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες : Καρύγιαννης Ευάγγελος
Τηλ. : 22623 51133 ΠΡΟΣ : Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
Τελεφαχ : 22623 51138 Λ. Αλεξάνδρας  28
Email v.kary@0815.syzefxis.gov.gr 106  83 Αθήνα
ΚΟΙΝ: 1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  Γραφείο Περιφερειάρχη
  2. Π. Ε . Βοιωτίας
  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
ΘΕΜΑ:   «Αποστολή  δειγμάτων για χημικές – μικροβιολογικές αναλύσεις» 
   
ΣΧΕΤ: Το 7986/26-11-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου , το οποίο σε πολλά σημεία περιέχει ανακρίβειες , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

  1. Ο Δήμος Τανάγρας , με έδρα το Σχηματάρι , προέκυψε από το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) από την συνένωση των Δήμων Σχηματαρίου , Οινοφύτων , Τανάγρας και Δερβενοχωρίων και αποτελείται από :

Α) Τις Δημοτικές Κοινότητες Σχηματαρίου και Οινοφύτων και

Β) Τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Θωμά , Κλειδίου , Άρματος , Ασωπίας , Καλλιθέας , Τανάγρας , Πύλης , Σκούρτων , Στεφάνης και Δάφνης.

Με βάση την παραπάνω διοικητική διαίρεση  το δίκτυο ύδρευσης του δήμου Τανάγρας περιλαμβάνει οκτώ (8) ζώνες παροχής νερού (ΖΠΝ), οι οποίες δίνονται στον πίνακα 1. Η κύρια πηγή υδροδότησης του δήμου είναι η ΕΥΔΑΠ με νερό από το κανάλι του Μόρνου. Συγκεκριμένα, οικισμοί Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Αγίου Θωμά Κλειδίου , και Δηλεσίου παίρνουν νερό ακατέργαστο που επεξεργάζεται στα τρία δημοτικά δυιλιστήρια (Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Αγ. Θωμά). Στα Δερβενοχώρια το νερό έρχεται απ’ ευθείας διυλισμένο και χλωριωμένο από την ΕΥΔΑΠ (ΜΕΝ Ασπροπύργου).

Oι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες υδροδοτούνται από τοπικές γεωτρήσεις  (Τανάγρα, Άρμα, Ασωπία, Καλλιθέα). Σημειώνεται ότι εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να αλλάξει η πηγή υδροδότησης των ανωτέρω κοινοτήτων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσής τους με το δίκτυο του Μόρνου (ΕΥΔΑΠ).

Πίνακας 1. Ζώνες παροχής νερού (ΖΠΝ)

 

Α/Α Ζώνη Παροχής Νερού Προέλευση Τοπ. κοινότητα Υδροδοτούμενος πληθυσμός1
1 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΕΥΔΑΠ αδιϋλιστο Σχηματάρι 7.173
Οινόη
Πλάκα Δήλεσι
Βιομηχανίες
2 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΕΥΔΑΠ αδιύλιστο Οινόφυτα
Δήλεσι 4.903
Βιομηχανίες
3 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΔΑΠ αδιύλιστο Άγιος ΘωμάςΚλειδί 1.292368
4 ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΕΥΔΑΠ διυλισμένο & χλωριωμένο Σκούρτα 1.869
Στεφάνη
Πύλη
Δάφνη
5 ΑΣΩΠΙΑ Γεώτρηση Ασωπία 865
6 ΤΑΝΑΓΡΑ Γεώτρηση Τανάγρα 1.117
7 ΑΡΜΑ Γεώτρηση Άρμα 1.093
8 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Γεώτρηση Καλλιθέα 752
ΣΥΝΟΛΟ 19.432

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου νερού που παρέχει ο Δήμος Τανάγρας προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ και συνεπώς είναι αρίστης ποιότητας , ενώ στο νέο έτος 2016 το σύνολο του Δήμου θα υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ.

  1. Ο Δήμος Τανάγρας παρακολουθεί συνεχώς με μηνιαίες δειγματοληψίες την ποιότητα του πόσιμου ύδατος , και λόγω της ευαισθησίας που τον διακρίνει για την ποιότητα του νερού , υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί “Ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”. Έτσι έχει συνάψει σύμβαση με ένα από τα κορυφαία εργαστήρια χημικών αναλύσεων , τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. για να παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού , αλλά και για άλλους λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των δημοτών όπως παρακολούθηση του Ασωπού ποταμού και άλλα περιβαλλοντικά θέματα. Από τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού δεν έχουν προκύψει στο παρελθόν θέματα με την ποιότητά του και συνεπώς κίνδυνος για την υγεία των δημοτών μας.
  2. Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφέρεται πίνακας αποτελεσμάτων από την δειγματοληψία που πραγματοποιήσατε την 18η Νοεμβρίου 2015 , χωρίς όμως να επισυνάπτετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναλύσεων. Αντίθετα ο Δήμος μας , ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε με τον επιστημονικό υπεύθυνο παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού Χημικό Μηχανικό κ. Καρύγιαννη Ευάγγελο , σας απέστειλε με φαξ αντίγραφα πιστοποιητικών αναλύσεων από τους οικισμούς Σχηματαρίου και Οινοφύτων.
  3. Από την μελέτη του πίνακα των αποτελεσμάτων και τη συσχέτισή του με τις αναλύσεις που μας αποστέλλει το εργαστήριο που συνεργαζόμαστε , προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα :

α) Δεν αναφέρεται στον πίνακά σας συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου που μετρήσατε σε  όλα τα σημεία δειγματοληψίας. Σε όλες τις δικές μας αναλύσεις η συγκέντρωση βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

β) Η μη ύπαρξη αποτελεσμάτων υπολειμματικού χλωρίου εκ μέρους σας μας υποχρεώνει να αμφισβητήσουμε την ακρίβεια των μικροβιολογικών αναλύσεων , ειδικά αν η δειγματοληψία δεν πραγματοποιήθηκε με την ενδεδειγμένη επιστημονικά μέθοδο. Η εύρεση συγκεντρώσεων κολοβακτηριδίων και άλλων συναφών μικροοργανισμών συναντάται μόνο όπου υπάρχει μηδενική συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόμαστε είναι διαπιστευμένο στην δειγματοληψία δειγμάτων πόσιμου νερού.

γ) Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου που έχετε στον πίνακα αποτελεσμάτων δεν αναφέρουν τη μονάδα μέτρησης. Αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι μg/lt , τα αποτελέσματα που δίνετε για τα σημεία δειγματοληψίας Σχηματαρίου και Οινοφύτων , αν και προφανώς οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρές και εντός ορίων , είναι σίγουρα εσφαλμένα. Όπως είναι γνωστό και αναφέρουμε και παραπάνω , η προέλευση του νερού είναι η ΕΥΔΑΠ (Μόρνος) και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα εξασθενούς χρωμίου. Συνημμένα σας αποστέλλουμε πιστοποιητικό ανάλυσης της 15/10/2015 (σημείο δειγματοληψίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου).

δ) Από τη συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων σας προκύπτουν συμπεράσματα ότι αυτά έχουν μεγάλο ποσοστό  σφάλματος απόκλισης , δηλαδή δεν είναι ακριβή.  Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση απόκλιση συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου από 2,1 έως 8,3 όταν η πηγή προέλευσης είναι κοινή (Μόρνος).

ε) Αλλά ακόμη και στην πιο απλή μέτρηση χημικής παραμέτρου , αυτή του pH , αμφιβάλουμε για την ακρίβεια σας. Ο μέσος όρος των μετρήσεων σας κινείται γύρω στο 6,7 ενώ των δικών μας στο 8,1. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι στην μέτρησή σας στο Δημαρχείο Σχηματαρίου η ένδειξη του pH είναι 6,79 ενώ σε δική μας μέτρηση την ίδια μέρα στο ίδιο σημείο είναι 8,1!

Ο Δήμος Τανάγρας , όπως τονίσαμε και παραπάνω , παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του πόσιμου ύδατος και για ενημέρωσή σας , σας αποστέλλουμε  συνημμένα τα πιστοποιητικά αναλύσεων του τελευταίου διμήνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Περγάλιας Βασίλειος
Ε.Δ.
1. Χ.Α.
2. 16.Α