Οικολογία Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια Χωρίς κατηγορία

ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Οι πρώτοι δασικοί χάρτες  μελετήθηκαν και υλοποιήθηκαν την περίοδο 1995-1999, όταν ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα κτηματογράφησης που προέβλεπε την μελέτη 7,7 εκατ. στρεμμάτων με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ. Από αυτούς έχουν κυρωθεί μόνον 43 χάρτες και άλλοι 60 είναι σε ανάρτηση για υποβολή ενδεχόμενων ενστάσεων.  Το 2002 επιβλήθηκε στην Ελλάδα πρόστιμο 10 εκατ. Ευρώ από την ΕΕ.

Οι δασικοί χάρτες ένα αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό μέσον με τριπλό ρόλο :  να δείξουν τα όρια δασών και δασικών εκτάσεων διευκολύνοντας έτσι την επενδυτική δραστηριότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος αφενός και προστατεύοντας την περιουσία του Δημοσίου αφετέρου.

Η καθυστέρηση στην σύνταξη των δασικών χαρτών έχει ξεπεράσει τα όρια της αδιαφορίας με συνέπεια να απομακρύνει τον στόχο εκπόνησης Κτηματολογίου έως το 2020.

Αλλά που οφείλεται αυτή η καθυστέρηση ;

Σε δύο παράγοντες : στην έλλειψη χρηματοδότησης και στην αδιαφορία της Πολιτείας να αντιμετωπίσει όλα όσα κρύβονται στην ατέλειωτη αυτή υπόθεση..

Με το Πρόγραμμα Κτηματογράφησης του 2008 εκπονήθηκαν δασικοί χάρτες σε 113 περιοχές σε έκταση 3,6 εκατ. στρεμμάτων με κόστος 4 εκατ. ευρώ. Έχει κυρωθεί μόνον ένας χάρτης και έχουν αναρτηθεί 12 χάρτες.

Έχουμε γίνει ρεζίλι διεθνώς αλλά ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη για αυτή την έλλειψη δασικών χαρτών.

Εξαιτίας των πυρκαγιών του 2009 κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση και οι υπόλοιπες 46 περιοχές της Αττικής με έκταση 1,6 στρέμματα και κόστος 1,5 εκατ. ευρώ. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η σύνταξη των 10 χαρτών και φυσικά δεν έχει κυρωθεί κανένας χάρτης.

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χρηματοδότησε την εκπόνηση δασικών χαρτών στο σύνολο των Περιφερειακών ενοτήτων  της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ιωαννίνων, Εύβοιας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαϊας και Ηλίας (34,8 εκατ. στρέμματα, κόστος 28,3 εκατ. ευρώ). Οι 1.058 χάρτες  είναι υπό εκπόνηση ενώ 783 έχουν εκπονηθεί, κανένας όμως δεν έχει κυρωθεί.

Επίσης με Κοινοτική χρηματοδότηση ανατέθηκε η εκπόνηση 9 ακόμα δασικών χαρτών σε επιλεγμένες περιοχές (141.600 στρέμματα με κόστος 111.600 ευρώ). Ένας μόνο χάρτης έχει ολοκληρωθεί, οι υπόλοιποι 8 είναι υπό εκπόνηση. Έχουν ήδη ανατεθεί οι δασικοί χάρτες για τις Περιφερειακές ενότητες της Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων (24,3 εκατ. στρέμματα με κόστος 16,7 εκατ. ευρώ). Είναι όλοι υπό εκπόνηση.

Η συνολική εικόνα της εκπόνησης δασικών χαρτών είναι η εξής :  έχουν καταρτιστεί 22,5% των δασικών χαρτών, υπό κατάρτιση είναι το 32,1%, έχει αναρτηθεί το 1,1% και έχει κυρωθεί μόλις το 0,56%. Το υπόλοιπο 45,2% δεν έχει καν ανατεθεί.

Το 2010 ανατέθηκε ο χειρισμός της εκπόνησης των δασικών χαρτών στην σημερινή Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ Χαρτογράφηση-ΕΚΧΑ και ουσιαστικά έγινε επανεκκίνηση του θέματος.

Έκτοτε το θέμα είχε πολύ ασθενική πορεία. Πολλές δασικές υπηρεσίες δήλωσαν αδυναμία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών λόγω έλλειψης προσωπικού, που άλλοτε ήταν πραγματική, άλλοτε ήταν δικαιολογία προκειμένου να μην χαλάσει το καρτέλ των «χαρακτηρισμών» δασικών εκτάσεων. Δεν έτυχε να γνωρίζω κανένα συνάδελφο μηχανικό που να μην έχει τη διασύνδεση με δασικό υπάλληλο που «θα βοηθούσε στον χαρακτηρισμό» (με το αζημίωτο φαντάζομαι). Οι Επιτροπές ενστάσεων δεν συστάθηκαν ποτέ, με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών παρόλο που ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες με το τέλος που υπήρχε στις ενστάσεις.  Τελικά η έλλειψη πόρων αλλά και η πολιτική βούληση είχαν σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του έργου της εκπόνησης δασικών χαρτών.

Είναι κάτι τουλάχιστον απαράδεκτο και μας κάνει ρεζίλι σε διεθνές επίπεδο.

Για την ολοκλήρωση της εκπόνησης των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τον Προϊστάμενο δασικών χαρτών του ΕΚΧΑ κ. Νικόλαο Νίκου, απαιτούνται 75 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 51 εκατ. ευρώ είναι για την κατάρτιση των δασικών χαρτών στο υπόλοιπο 45% της χώρας. Εάν προκηρυχθούν οι υπόλοιποι διαγωνισμοί μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια.