Πολιτική Οικολογια Χωρίς κατηγορία

ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Οι νέες δεσμεύσεις από όλα τα κράτη  του κόσμου αναμένεται ως το τέλος Μαρτίου.

Η Ελλάδα αν και μέχρι τώρα δεν είχε αναλάβει καμία δέσμευση, αξίζει να σημειωθεί  ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της για τον λιγνίτη αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη. Έχουν σταματήσει λιγνιτικές μονάδες , αλλά και έχουν περιοριστεί  κάτω από την πίεση για αυστηρότερες Οδηγίες βιομηχανικών  εκπομπών. Με αυτό τον τρόπο από 1/1/2016 θα λειτουργούν περίπου το 1/3 του χρόνου που λειτουργούσαν έως σήμερα.

Στη νέα λιγνιτική μονάδα που αναμένεται στην Πτολεμαΐδα, η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει την οικονομική  βιωσιμότητα της νέας μονάδας . Η τεχνολογία για την υποκατάσταση της Πτολεμαΐδας V  είναι ο συνδυασμός ΑΠΕ με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Περιμένουμε  λοιπόν  εάν θα καταφέρουμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή με ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα κάνει στροφή 180 μοιρών από αυτά του παρελθόντος.