Η βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων βρίσκεται σε κίνδυνο, παρότι η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του αέρα και των υδάτων  είναι υπαρκτή.

Σε έκθεση για την κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ευρώπη για το διάστημα 2007-2012, μόλις το 23% των ειδών χλωρίδας και πανίδας και το 16% των οικοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Μόλις το 53% των επίγειων υδάτινων σωμάτων θα πληρούν στο τέλος του έτους τις προϋποθέσεις καλής οικολογικής κατάστασης. Περισσότερο από το 40% των ποταμών και των παράκτιων υδάτων της Ευρώπης ρυπαίνονται από την αγροτική παραγωγή, ενώ το 20%-25% επηρεάζεται από τοπικές πηγές ρύπανσης.

Στην Ελλάδα, στη χειρότερη κατάσταση βρίσκονται τα επιφανειακά νερά στην Αττική και ακολουθούν η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη.

Όσον αφορά τα απορρίμματα, η διαχείριση τους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ωστόσο η Ευρώπη απέχει πολύ από μια «κυκλική οικονομία».

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρώπης είναι αποτελεσματικές ,ωστόσο  σύμφωνα με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις, για ένα όραμα κυκλικής οικονομίας με σεβασμό των πόρων και του περιβάλλοντος.