1. κάδος ανακύκκλωσηςΚομπίνα με την ευρω … λυματολάσπη 

Ο Διαγωνισμός για το έργο «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ,  έγινε στις 26/1/2011 από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (σήμερα ΔΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης) .  Συμμετείχαν 11 Κοινοπραξίες Εταιριών. Στην δεύτερη φάση προχώρησαν μόνο 2 Κοινοπραξίες, αυτές με το υψηλότερο εργολαβικό αντάλλαγμα. Οι άλλες αποκλείσθηκαν για διάφορους λόγους, ο ένας εκ των οποίων είναι ότι ήταν φθηνότερες.   Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Κοινοπραξιών, που αποκλείστηκαν από την διαδικασία και δεν προχώρησαν στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οι τεχνικές προσφορές έπασχαν από σοβαρές πλημμέλειες και το κυριότερο είχαν κοινούς μελετητές που απαγορεύεται ρητά από την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.   Το ερώτημα που τίθεται άμεσα είναι γιατί δεν επαναλήφθηκε ο Διαγωνισμός, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις,  ώστε να μην ζημιωθεί το Δημόσιο κατά 28 εκατ. ευρώ ;   Όλες οι ενστάσεις και οι προσφυγές των αποκλεισθέντων απορρίφθηκαν από την Υπηρεσία. Οι αποκλεισθέντες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον αποκλεισμό τους αλλά και για την παραμονή των δύο Κοινοπραξιών. Η Επιτροπή αναστολών του ΣτΕ  απέρριψε όλες τις προσφυγές αρνούμενη να εξετάσει την ουσία του θέματος. Το σκεπτικό των απορρίψεων ήταν ότι οι αποκλεισθέντες δεν συμμετέχουν πλέον στην διαδικασία του διαγωνισμού και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αμφισβητήσουν την τεχνική επάρκεια και πληρότητα των δύο λοιπών προσφορών που θα έπρεπε επί της ουσίας να αποκλειστούν.  Την στρατηγική ανέλαβε (γνωστός) δικηγόρος από τις Βρυξέλες. Οι αποκλεισθείσες Κοινοπραξίες έχουν υποβάλει αιτήσεις ακυρώσεως των προηγούμενων αποφάσεων του ΣτΕ καθώς και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   Την ίδια ώρα κατασκευάζουν τμήμα έργου σε άλλο οικόπεδο που δεν καλύπτει τους περιβαλλοντικούς όρους και ευρίσκεται 6 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή που έχει χωροθετηθεί για το έργο. Δεν προσφέρουν κατασκευαστική μονάδα, όπως προβλέπεται από τα τεύχη δημοπράτησης και δεν τηρούν βασικούς περιβαλλοντικούς όρους για την απόσμηση. Σύμφωνα με την Απόφαση Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 15.1,  όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης πρέπει να βρίσκονται εντός κτιρίων με εξαερισμό και απόσμηση.   Κύριε Σγουρέ πως υπογράψατε μία τέτοια σύμβαση ;   Ο βίος και η πολιτεία του κ. Σγουρού πρέπει επιτέλους να μπεί στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών δεδομένου ότι και με τα σκουπίδια έχει κάνει αντίστοιχες παρανομίες.  Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει αυτές τις τακτικές και πιστεύει ότι η Κυρία Δούρου θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και επιτέλους θα τα βάλει με τα … εργολαβικά συμφέροντα όπως προεκλογικά διεμήνυσε.