Διατροφή και Υγεια Καταγγελίες - διατροφης Καταναλωτής Νομοθεσία - διατροφης Προϊόντα

Η μαύρη λίστα των «Ε» και οι πιθανοί κίνδυνοι

trofikes dhlitiriaseis (foto gigas)

Η μαύρη λίστα των «Ε» και οι πιθανοί κίνδυνοι
κίνδυνοι «Ε» Πρόσθετα
Π-Α Ε102 Ταρτραζίνη
Π Ε104 Κιτρίνη της Κινολίνης
Α Ε110 Κίτρινο πορτοκαλί S
Π Ε120 Κοχενίλη, Καρμικό Οξύ
Π-Α Ε122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη
Π-Α Ε123 Αμαράνθη
Π-Α Ε124 Ερυθρό της Κοχενίλης Α
Π-Κ Ε127 Ερυθροζίνη
Π-Κ Ε128 Ερυθρό 2 G
Π-Α Ε131 Μπλε παντεντέ V
Π-Α Ε132 Ινδικατίνη
Π Ε133 Λαμπρό κυανό FCF
Π Ε151 Λαμπρό μαύρο ΒΝ
Κ Ε153 Φυτικός ΆνθρακαςΚ
Π-Κ Ε154 Καστανό FK
Π Ε155 Καστανό ΗΤ
Α Ε160(β) Ανατομπιξίνη, Νορμπιξίνη
Ν Ε173 Αργίλιο
Α Ε175 Χρυσός
Π-Α Ε210 Βενζοϊκό Οξύ
Π-Α Ε211 Βενζοϊκό Νάτριο
Π-Α Ε212 Βενζοϊκό Κάλιο
Π-Α Ε213 Βενζοϊκό Ασβέστιο
Π-Α Ε214 Π-Υδροξύβενζοϊκός Αιθυλεστέρας
Π-Α Ε215 Άλας Νατρίου του Υδροξυβενζοϊκού Αιθυλεστέρα
Π-Α Ε216 Π-Υδροξυβενζοϊκός Προπυλεστέρας
Π-Α Ε217 Άλας Νατρίου του Υδροξυβενζοϊκού Προπυλεστέρα
Π-Α Ε218 Π-Υδροξυβενζοϊκός Μεθυλεοτέρας
Π-Α Ε219 Άλας Νατρίου του Π-Υδροξυβενζοϊκού Μεθυλεστέρα
Π-Α Ε220 Διοξείδιο του Θείου
Π-Α Ε221 Θειώδες Νάτριο
Π-Α Ε222 Όξινο θειώδες Νάτριο
Π-Α Ε223 Διθειώδες Νάτριο
Π-Α Ε224 Διθειώδες Κάλιο
Π-Α Ε226 Θειώδες Ασβέστιο
Π-Α Ε227 Όξινο θειώδες Ασβέστιο
Π Ε249 Νιτρώδες Κάλιο
Π-Κ Ε250 Νιτρώδες Νάτριο
Π-Κ Ε251 Νιτρικό Κάλιο
Π-Κ Ε252 Νιτρικό Κάλιο
Ν Ε261 Οξικό Κάλιο
Π-Α Ε310 Γαλλικός Προπυλεστέρας
Π-Α Ε311 Γαλλικός Οκτυλεστέρας
Π-Α Ε312 Γαλλικός Δωδεκυλεστέρας
Π Ε320* Βούτυλο- Υδρόξυ- Ανισόλη
Π Ε321** Βούτιλο- Υδροξύ- Ανισόλη
Ν Ε336 Τρυγικό Μονοκάλιο, Τρυγικό Δικάλιο
Κ Ε407 Καραγενάνη
Α Ε414 Αραβικό Κόμμι
Ν Ε510 Χλωριούχο Αμμώνιο
Ν Ε514 Θειϊκό Νάτριο
Ν Ε518 Θειϊκό Μαγνήσιο
Ν Ε541 Φωσφορικό Αργιλονάτριο
Π Ε621 Όξινο Γλουταμινικό Νάτριο
Ν Ε623 Διοσόξινο Γλουταμινικο Ασβέστιο
Π-Α Ε627 Γουανυλικό Δινάτριο
Π-Α Ε631 Ινοσινικό Δινάτριο
Π-Α Ε635 Ριβονονουκλεστιδικό Νάτριο
Πηγή: Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα στις Τροφές” * ή ΒΗΑ ** Ή ΒΗΤ
Επεξηγήσεις: Π=επικίνδυνα για παιδιά, Α=αλλεργίες, Κ=Πιθανότητες καρκίνου, Ν=προβλήματα σε νεφροπαθής ηπατοπαθείς.