Αστικα Αποβλητα Καταγγελίες - αποβλητα Περιβαλλον Στερεα Αποβλητα

Μακεδονία: Μια από τα ίδια για τη διαχείριση απορριμμάτων και για τους στόχους του 2020;

xwmateri1Μέσα στον Ιούλιο θα προκηρυχθεί η μελέτη αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) για την Κεντρική Μακεδονία, ένα δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης που θα προβλέπει τις μεθόδους και τις ποσότητες διαχείρισης αποβλήτων για τα επόμενα έτη στην περιοχή. Το έργο πρόκειται να καλυφθεί πιθανότατα από πόρους του ΕΣΠΑ και απαιτείται να λαμβάνει υπόψη του το Νόμο Πλαίσιο 4042/12 περί παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, ο οποίος αποτελεί εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία   2008/99/ΕΚ.

Την εκπόνηση της μελέτης θα διεκδικήσουν μελετητικές εταιρίες και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως συνέβη και για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες έχουν διαδοχικά την τελευταία διετία μπει στη διαδικασία αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ λόγω της αναγκαιότητας να προσαρμόσουν σε αυτό τη νέα νομοθεσία.

Στην Κεντρική Μακεδονία, ο βασικός εκτελεστικός φορέας του σχεδίου θα είναι ο ΦΟΔΣΑ, που πρέπει να τηρήσει μεταξύ άλλων την κατασκευή μονάδων ανακύκλωσης-ανάκτησης των υλικών κατά 50% και άνω του 70% για τα απόβλητα εκσκαφών.

Μιλώντας για το στοίχημα της ανάπτυξης που καλείται να κερδίσει ο ΦΟΔΣΑ, ο πρόεδρός του Μιχάλης Γεράνης τόνισε ότι με τη δρομολόγηση των νέων έργων σε Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην περιφέρεια, στόχος είναι να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και στο μέλλον να γίνεται μόνον απόθεση υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Αναφορικά με τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης, ο κ. Γεράνης εκτίμησε ότι τρεις έως τέσσερις σύγχρονες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων είναι αρκετές.

Σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία με την οποία θα λειτουργήσουν οι νέες μονάδες, ο φορέας υποστηρίζει ότι προϋποθέσεις είναι η φιλικότητα προς το περιβάλλον, το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη, οι δυναμικότητες, που θα λαμβάνουν υπόψη τα σημερινά δεδομένα ποσοτήτων και το σύνολο των απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, με βάση το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.

Το σημαντικότερο είναι οι τεχνολογίες και οι καινοτόμες μέθοδοι, που θα συμπεριλαμβάνονται ως εναλλακτικές μορφές διαχείρισης στον ΠΕΣΔΑ, να μη μείνουν κενό γράμμα και αντί αυτού θα υλοποιηθούν στο ακέραιο ακόμα μια σειρά από νέες χωματερές χωρίς καμία περιβαλλοντική μέριμνα.