Αστικα Αποβλητα Οτα Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια Στερεα Αποβλητα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΩΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ «ΒΑΡΟΣ» ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

100_0717Τεράστιο είναι το κόστος, κατασκευαστικό και λειτουργικό, που προκύπτει από τη διαχείριση των απορριμμάτων στην χώρα μας, στην οποία προτίθενται τελικά, να δώσουν λύση οι πολίτες, μετά τους κάκιστους χειρισμούς της Πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι στο σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, η ταφή κυριαρχεί σε ποσοστό 82% και μόλις σε 15% η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η οποία γίνεται είτε με αδιαφανή είτε με λανθασμένο τρόπο. Η εκτροπή και ανάκτηση οργανικών είναι ελάχιστη (3%) και δεν προέρχεται από προδιαλογή, ενώ οι δήμοι παρεμποδίζονται να αναπτύξουν δημοτικά συστήματα ανακύκλωσης.

Η αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος από την πλευρά της Πολιτείας γίνεται με λανθασμένο τρόπο και ενάντια στο γράμμα της ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα αστικά απορρίμματα για παράδειγμα, κρατούνται σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, όπου δεν υλοποιούνται οι δεσμευτικοί στόχοι της ανάκτησης, με αποτέλεσμα να καταργείται η προδιαλογή.

Παράγονται ακόμη, τεράστιες ποσότητες καυσίμων, οι οποίες δεν μπορούν να απορροφηθούν στη βιομηχανία και οδηγούν αναγκαστικά σε νέες μορφές καύσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός τεράστιου κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους. Με αυτό τον τρόπο, ενέχει ο κίνδυνος να χρηματοδοτηθούν έργα που δεν θα εκπληρώνουν τους δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ.

Στον αντίποδα της κωλυσιεργίας των υπουργείων και των περιφερειών, βρίσκεται η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), η οποία έχει τεκμηριώσει τεχνικά και οικονομικά, τον τρόπο, με τον οποίο η διαχείριση των ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων) μπορεί να είναι περιβαλλοντικά ασφαλής, να διασφαλίζει την εκπλήρωση των στόχων και να έχει χαμηλό κατασκευαστικό και οικονομικό κόστος.

Πρόκειται για μια ιδέα ορθολογιστική και υλοποιήσιμη, που βασίζεται στην αποκεντρωμένη διαχείριση, σύμφωνα με την οποία το βάρος πέφτει στη μέγιστη ανάκτηση των υλικών και στην ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των σύμμεικτων, που έχουν ανάγκη επεξεργασίας. Επίσης, στηρίζεται στις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας και υλοποιείται σε δημοτικές και διαδημοτικές εγκαταστάσεις, εγγυώμενη την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης.

Τέλος, διευκολύνει τη συμμετοχή τω πολιτών και παράγει οφέλη που μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία και να ανατροφοδοτήσουν νέες δράσεις για την ανακύκλωση και κομποστοποίηση.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΠΑΝΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 20ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ. ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΒΑΛΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΈΤΣΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΕΣ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΩΣ ΠΟΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΧΡΥΣΟΣ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΜΙΑ ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΜΑΣ;