top Θαλασσια Ρυπανση Νερό Χωρίς κατηγορία

Οι καθαρές παραλίες στην Αττική για το 2014

naxos-plaka-beach

Καταστρέφουμε ασυλλόγιστατο θαλάσσιο περιβάλλον

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, μάθετε που μπορείτε να κολυμπήσετε. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΕΥΒΟΪΚΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 H Ελλάδα κάποτε , όχι πολλές δεκαετίες πριν, διακρινόταν για τις πεντακάθαρες θάλασσες της. Ακόμη και η Αττική, με όλη την ανθρώπινη επιβάρυνση, διέθετε μερικές εντελώς αμόλυντες παραλίες και θαλάσσιες περιοχές. Από τότε, πολύ νερό – ή μάλλον… μόλυνση – έχει κυλήσει στο αυλάκι και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί έχουν καταστήσει τις περισσότερες από τις παραλίες ελάχιστα, η και καθόλου κατάλληλες για κολύμβηση. Mε το σημερινό αφιέρωμα στις θάλασσες και στην κολύμβηση, το ΠAKOE επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τους κατοίκους της Αττικής, ώστε να γνωρίζουν με ποιον τρόπο η θάλασσα μολύνεται, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι για να βοηθήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον να ανακάμπτει ευκολότερα από τις ρυπογόνες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν υπέρμετρα και, ιδιαιτέρως σημαντικό αυτό, ποιες από τις παραλίες της Αττικής είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Το τελευταίο εξασφαλίζεται από την διενέργεια μετρήσεων του μικροβιακού φορτίου στα θαλάσσια ύδατα από τα εργαστήρια του ΠAKOE, ώστε να εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα και ακρίβεια των μετρήσεων. Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να διαβάσετε το πλούσιο αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει το ΠΑΚΟΕ για τη θάλασσα. 1.Θαλάσσιο οικοσύστημα Το θαλάσσιο οικοσύστημα έχει την ιδιομορφία, κυρίως το παράκτιο, να είναι τελείως σκεπασμένο από νερό, αλλά να είναι και εκτεθειμένο στον αέρα. Εκτός από την παράκτια ζώνη, οι γνωστότερες έχουν την ονομασία πελαγική και αβυσσαία. Αυτό περιλαμβάνει το αβιογενές περιβάλλον, τους παραγωγούς και τους διασπαστές, βακτήρια και μύκητες. Η ένταση της ακτινοβολίας του ηλίου, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη το θαλασσινό νερό της οποίας είναι εκείνο με το οποίο ερχόμαστε κυρίως σε επαφή, προκαλεί μεταβολές στηθερμοκρασία και την αλατότητα του νερού. Οι κύριοι οργανισμοί είναι βενθικοί κινητοί ή ακίνητοι (Κνιδόζωα, Καρκινοειδή, Φορονοειδή, Βρυόζωα κ.ά.). Η ειδική και ποσοτική του σύσταση αλλάζει ανάλογα με το βάθος, την απόσταση από την ακτή και τη δομή του βυθού (πέτρες ή άμμος). Το βένθος αποτελεί την βασική τροφή πολλών ειδών των ψαριών που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον. Πολλές φορές στην παράκτια ζώνη οι κινήσεις της θάλασσας φέρουν πλανκτόν ή νυκτόν. Στη φωτοσύνθεση αυτού του πλαγκτόν στηρίζεται και η αρχή της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας, από μικροσκοπικούς οργανισμούς (διάτομα και δυνομαστιγοφόρα) και επηρεάζονται άμεσα από τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών υλικών και τις φυσικές, χημικές και βιοχημικές παραμέτρους του οικοσυστήματος. 2.Θαλάσσια ρύπανση H ρύπανση της θάλασσας, όπως είναι λογικό, συγκεντρώνεται κυρίως στις παράκτιες περιοχές, όπου η παρουσία του πληθυσμού είναι αυξημένη και βεβαίως ασκούνται οι περισσότερες, συνήθως ρυπογόνες, δραστηριότητες. Δεν είναι όμως μόνο οι ανθρώπινες δραστηριότητες που συγκεντρώνονται κοντά στις ακτές και τα περισσότερα οικοσύστημα αλλά και βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Aποτέλεσμα είναι η ρύπανση όχι μόνο να δημιουργεί προβλήματα ως προς την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων, αλλά να προκαλεί και ανεπανόρθωτη ζημιά στα οικοσυστήματα, διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία και δημιουργώντας τρομερές συνέπειες για το μέλλον ειδών ολόκληρων. “Mπροστάρης” η τεχνολογία, που όχι μόνο υπηρετεί τον άνθρωπο, όπως είναι και ο στόχος της, αλλά καταστρέφει το περιβάλλον. Kαι βεβαίως πάλι στην τεχνολογία καταφεύγουμε για να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της μόλυνσης, κάτι που επιβαρύνει την κοινωνία με τεράστιο οικονομικό κόστος. 3.Δείκτες μέτρησης ρύπανσης: Φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι Για να μελετήσουμε και να αναλύσουμε το θαλασσινό νερό σε σχέση με τη ρύπανσή-μόλυνσή του, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους. α. Φυσικές παράμετροι: 1. TSS (θολερότητα) – Η θολερότητα, σπουδαία οικολογική παράμετρος καθορίζει την ικανότητα διέλευσης του ηλιακού φωτός μέσα στο νερό που επηρεάζει άμεσα την παραγωγή των αυτότροφων φυτών. Προκαλείται ή από φυσική αιτία (διάβρωση ή αποσύνθεση οργανισμών μετά το θάνατο) ή από τα κολλοειδή και λεπτόκοκκα αιωρούμενα στερεά που περιέχονται στα λύματα και βιομηχανικά απόβλητα και καθιζάνουν στον πυθμένα με μεγάλη δυσκολία. Η μεγάλη θολερότητα αποβάλλει από το οικοσύστημα τα είδη που έχουν αυξημένες ανάγκες στο φως. Ο βαθμός θολερότητας των νερών συνήθως λαμβάνεται σαν ενδεικτικό μέτρο εκτίμησης του βαθμού της ρύπανσης με τρεις όμως επιφυλάξεις, α. Είναι δυνατόν η θολερότητα να προέρχεται από τη μικρή παρουσία κάποιου αδρανούς υλικού, μπορεί και αβλαβούς. β. Η έλλειψη θολερότητας δεν σημαίνει αποκλειστικά έλλειψη ρύπανσης, γιατί και το διαυγέστερο νερό μπορεί να είναι ρυπασμένο από οξέα και τοξικές ουσίες, που δεν προκαλούν θολερότητα. γ. Έντονος κυματισμός μπορεί να αυξήσει την θολερότητα. 2. Θερμοκρασία – Η θερμοκρασία των επιφανειακών νερών μπορεί να παρουσιάζει φυσική ημερήσια και εποχιακή διακύμανση λόγω των καιρικών συνθηκών, που όμως δεν επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και της υδρόβιας ζωής. Μεγάλες και απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας παρατηρούνται: α. Από τη διάθεση θερμών βιομηχανικών αποβλήτων. β. Από μεγάλους όγκους θερμών νερών ψύξης που προέρχονται από θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού συμβάλλει στην αποοξυγόνωσή του, τόσο λόγω της μειωμένης διαλυτότητας του οξυγόνου στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες, όσο και λόγω της αύξησης του ρυθμού των βιολογικών διεργασιών που γίνονται στο νερό και που καταναλώνουν περισσότερο οξυγόνο. Επίσης, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί τον θάνατο πιο ευαίσθητων ψαριών. Για παράδειγμα, η πέστροφα μπορεί να ζήσει στ θερμοκρασία των 22°C για μεγάλες περιόδους, πεθαίνει όμως στους 25°C και το χρυσόψαρο που ζει έως τους 30°C, πεθαίνει στους 35°C. Επίσης, η αύξηση θερμοκρασίας έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην επώαση των αυγών των ψαριών. Πολλά υδρόβια ζώα ανάμεσα τους και ψάρια ονομάζονται ψυχρόαιμα, και ξεχωρίζουν από τον άνθρωπο, τα πουλιά και άλλα θερμόαιμα ζώα. Η θερμοκρασία του σώματός τους προσαρμόζεται παθητικά στη θερμοκρασία του υδάτινου περιβάλλοντος όπου ζουν. Η κατανάλωση οξυγόνου και της τροφής, η ικανότητα μετατροπής της τροφής, ο ρυθμός ανάπτυξης και πολυάριθμοι άλλοι παράγοντες επηρεάζονται από τη θερμοκρασία σημαντικά. Υπάρχουν άριστες θερμοκρασίες για κάθε είδος, στις οποίες τέτοιοι παράγοντες φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους, π.χ. 12-15°C για την πέστροφα, 24-26°Cγια το λαβράκι, 20-30°C για τον κυπρίνο. 3. pH (Οξύτητα –αλκαλικότητα) – Το pH παίζει σπουδαίο ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστημα γιατί καθορίζει τη διαλυτότητα και τη χημική μορφή των περισσοτέρων ουσιών που βρίσκονται σ’ αυτό .Η μείωση ή η αύξηση του pH είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή των οργανισμών του θαλάσσιου οικοσυστήματος και επομένως σχετίζεται με την παραγωγικότητα της βιομάζας. Οι φυσιολογικές τιμές για τη θάλασσα κυμαίνονται από 6-9, ενώ για το πόσιμο νερό από 6,5-8,5. Στην επιφάνεια της θάλασσας το pH κυμαίνεται από 8,0 σε 8,3 και εξαρτάται από τη μερική πίεση του CO στην ατμόσφαιρα, τη θερμοκρασία και την αλατότητα του νερού. Η τοξικότητα μιας κατηγορίας ρυπαντών (π.χ. βαρέα μέταλλα) μεγαλώνει ανάλογα με το pH. Οι χημικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού διαφέρουν απ’ αυτές του γλυκού, λόγω της παρουσίας αλάτων. Τα λιγότερα όξινα άλατα, όπως τα ανθρακικά, δισανθρακικά και βορικά, λειτουργούν σαν ρυθμιστές της αλκαλικότητας του θαλάσσιου νερού. Η ρυθμιστική αυτή ιδιότητα μειώνει την υψηλή όξινη ή αλκαλική σύσταση πολλών υγρών αποβλήτων. Έτσι η τοξικότητα των λυμάτων είναι υψηλή στα γλυκά νερά ενώ μειώνεται στη θάλασσα. Η μέτρηση του pH είναι το καλύτερο μέσο εκτίμησης των αποτελεσμάτων διάθεσης των όξινων ή αλκαλικών αποβλήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το κρίσιμο όριο επιβίωσης για τη ζωή στις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα, δεν εξαρτάται από τη μέση τιμή του pH (βαθμός όξυνσης) κατά τη διάρκεια ενός έτους, αλλά από την πιο χαμηλή τιμή του pH. Τέτοιες σύντομες, αλλά επικίνδυνες περίοδοι με χαμηλές τιμές pH εμφανίζονται, κυρίως την άνοιξη κατά την τήξη των πάγων (πλήγματα οξύτητας). Οι διακυμάνσεις του pH μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα το θάνατο πολλών οργανισμών (π.χ. πλαγκτόν στο 6,5 και η πέρκα και το χέλι στους 6,4 και 6,3-6,5 αντίστοιχα). Εάν η τιμή του pH είναι κάτω από 6,5 αρχίζουν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και κάτω από pH 5 όλα τα ζώα και τα φυτά πεθαίνουν. β.Βιοχημικέςπαράμετροι: 1. B.O.D5. (Βιοχημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο) Το οξυγόνο που χρειάζεται για την βιοχημική αποδόμηση των οργανικών ουσιών, από αερόβιους μικροοργανισμούς ονομάζεται B.O.D5 και αποτελεί μέτρο για την εκτίμηση της ρύπανσης και για το τι μπορεί να προκαλέσει το οργανικό φορτίο των λυμάτων στο περιβάλλον. Σαν μέτρο χρησιμοποιείται συμβατικά το οξυγόνο, που καταναλίσκεται τις πρώτες 5 ημέρες σε 20°C. H μέτρησή τουB.O.D5 μας δείχνει αν οι οργανισμοί που λειτουργούν στο υδάτινο οικοσύστημα βρίσκονται σε φυσική ισορροπία. Οι φυσιολογικές τιμές του B.O.D5 πρέπει να είναι κάτω των 5 mg/lt.. 2. C.O.D (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο) Το C.O.D μπορεί να παρουσιασθεί μειωμένο, παρ’ότι υπάρχουν οργανικές ουσίες, οι οποίες όμως ή αποδομούνται δύσκολα βιολογικά (π.χ. κυτταρίνη) ή είναι απαγορευτικές για την ανάπτυξη των σαπροφυτικών οργανισμών ή είναι τοξικές. Έτσι για την εκτίμηση του απαιτούμενου οξυγόνου, ανεξάρτητα από την βιοαποδομησιμότητα των αποβλήτων, γίνεται χημική οξείδωση των οργανικών ουσιών των αποβλήτων με εργαστηριακά μέσα και το οξυγόνο που καταναλίσκεται ονομάζεται χημικά απαιτούμενο οξυγόνο. 3. D.O. (Διαλυμένο Οξυγόνο)Στα οικιακά λύματα περιέχονται οργανικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τροφή από άλλους οργανισμούς και ιδιαίτερα από μικρόβια. Αυτοί οι οργανισμοί με οξειδωτικές αντιδράσεις μεταβολίζουν τις οργανικές ουσίες καταναλώνοντας γι’ αυτή τη διαδικασία το οξυγόνο που είναι διαλυμένο στο νερό. Επειδή το οξυγόνο έχει σχετικά μικρή διαλυτότητα στο νερό, καταναλώνεται γρήγορα όταν υπάρχει μεγάλο οργανικό φορτίο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες. Η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου δεν επηρεάζει άμεσα τα άλγη ή το πλαγκτόν, λόγω της αυτοτροφικής τους ιδιότητας, αλλά τα μακροασπόνδυλα και τα ψάρια. Συγκέντρωση μικρότερη από 7 mg/lt σημαίνει έλλειψη οξυγόνου που έχει σαν αποτέλεσμα την μη επιβίωση των ψαριών και των άλλων αερόβιων οργανισμών. Οι φυσιολογικές τιμές του D.O κυμαίνονται πάνω από 7 mg/lt. γ.Χημικές παράμετροι: 1. P-PO4 (Φώσφορος και Φωσφορικά) Ο φώσφορος δεν βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι κανονικές του τιμές είναι από 0,01 έως 0,07 mg/lt. Υψηλότερες τιμές βρίσκονται μόνο σε ρυπασμένα νερά. Μπορεί να βρίσκεται σε οργανική ή ανόργανη μορφή. Η αναλογία των διαφορετικών μορφών εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νερού, την εποχή του χρόνου και το βάθος. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις των φωσφορικών είναι συνέπεια της κατάχρησης και διάθεσης των απορρυπαντικών και των λιπασμάτων. Οι ανίχνευσή τους αποτελεί δείκτη ρύπανσης από ανθρώπινες δραστηριότητες.Η αναλογία του αζώτου με τον φώσφορο, Ν/P είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιβίωση πολλών θαλάσσιων οργανισμών. Εάν Ν/P=10/1 τότε είναι καλή για ολιγοτροφικά νερά, όπως χαρακτηρίζονται τα νερά της Μεσογείου. Όταν λύματα ή απόβλητα επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ Ν και P στο θαλάσσιο νερό, τότε η αναλογία αυτή είναι μικρότερη. Η ύπαρξή τους σε αυξημένες συγκεντρώσεις προκαλεί ευτροφισμό (λιμνών και υδάτων επιφάνειας). Ευτροφισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο υπάρχει μία σχετικά απότομη αύξηση της συγκεντρώσεις των θρεπτικών ουσιών, ιδίως του φωσφόρου και του αζώτου, η οποία έπειτα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των φυτικών και άλλων οργανισμών που εξαρτώνται απ’ αυτές. «ALGAL BLOOMS» κατά το οποίο τα φύκια αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυξημένης συγκεντρώσεις των θρεπτικών υλικών. Η αύξηση σταματάει όταν υπάρχει έλλειψη ενός ή περισσοτέρων στοιχείων. Σ’ αυτό το σημείο τα φύκια πεθαίνουν, προξενώντας ξαφνική έλλειψη οξυγόνου, επειδή το περισσότερο οξυγόνο χρησιμοποιείται για την αποσύνθεσή τους. Έτσι το «ALGAL BLOOMS» συνήθως συνοδεύεται από το θάνατο τεράστιων ποσοτήτων ψαριών. 2. NNO3 (Άζωτο, Νιτρώδη και Νιτρικά). Η υψηλή συγκέντρωση των νιτρικών είναι δείκτης ρύπανσης από λύματα. Στα περισσότερα οικοσυστήματα το ανόργανο άζωτο είναι το πιο θρεπτικό συστατικό που επηρεάζει άμεσα τους παραγωγούς. Η ποσότητα του Ν στη χλωρίδα και πανίδα των ωκεανών είναι χαμηλή και είναι αποτέλεσμα μικρής ποσότητας της βιομάζας στη μονάδα του όγκου. Οι περισσότερες θάλασσες περιέχουν περίπου 0,45 mg/lt. Οι παράκτιες περιοχές μπορεί να περιέχουν περισσότερο. Από αυτό το 95% περίπου είναι διαλυμένο Ν αέριο και το 65% από το υπόλοιπο είναι νιτρικά ή νιτρώδη. Το ποσό των νιτρικών αυξάνει με το βάθος και είναι πολύ χαμηλό στα επιφανειακά νερά το καλοκαίρι, όταν καταναλώνεται από το φυτοπλαγκτόν. Τα επίπεδα της αμμωνίας στα επιφανειακά νερά διαφέρουν πολύ ανάλογα με την εποχή και τα επίπεδα του πλαγκτόν. Τα νιτρικά ιόντα σχηματίζουν άλατα που είναι πιο ευδιάλυτα απ’ όλα τα άλλα άλατα. Σε περίπτωση αναγωγής τους σε νιτρώδη έχουμε σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην παραγωγικότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη υγεία. Τα νερά της Μεσογείου χαρακτηρίζονται ολιγοτροφικά. Έτσι οριακές τιμές για τα νερά αυτά είναι 0,26 mg/lt. δ. Mικροβιολογικές παράμετροι: Για τον έλεγχο υγιεινής του νερού δύο κυρίως ομάδες μικροβίων χρησιμοποιούνται σαν δείκτες μικροβιακής μόλυνσης, τα TOTAL COLIFORMS (Κολοβακτηριοειδή) και FECAL COLIFORMS (Κολοβακτηρίδια). Γενικά οι δύο ομάδες αυτές των μικροβίων είναι GRAM αρνητικά αερόβια ή αναερόβια που δεν σχηματίζουν σπόρους και αποικοδομούν την λακτόζη στους 35οC σε 24-48 ώρες. 1. TOTALCOLIFORMS (κολοβακτηριοειδή). Γενικά αναφέρονται στα γένη Escherichia, Enterobacher, Citrobacter, Όλα αυτά εκτός από την Escherichia μπορούν να υπάρξουν και σαν ελεύθεροι σαπροφυτικοί οργανισμοί. 2. FECAL COLIFORMS (Κολοβακτηρίδια). Τα FECALCOLIFORMS είναι η Escherichia και η Klebsiella. Ξεχωρίζουν από τα TOTAL γιατί αποικοδομούν την λακτόζη και σε υψηλότερη θερμοκρασία. 3. Εντερόκοκκοι όπου είναι οι πλέον επικίνδυνοι. Παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Λίγα λόγια για τους εντερόκοκκους: α.  Πρόκειται για gram (+) κόκκους αεροαναερόβιους, πολύ ανθεκτικούς (αναπτύσσονται παρουσία αλατιού, σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από 10-45 βαθμούς κελσίου. β.  Οι πιο συνηθισμένοι είναι ο E. faecalis (90-95%) και ο E.Faecium (5-10%). γ.  Αποτελούν σημαντικό μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του γαστρεντερικού και ευκαιριακά του γυναικείου κόλπου και του δέρματος. δ. Έχουν δύο σημαντικές ιδιότητες :α).Παράγουν ουσίες προσκόλλησης , που τους επιτρέπουν να προσκολλώνται στις καρδιακές βαλβίδες και στα κύτταρα του ουροποιητικού και β) παρουσιάζουν φυσική αντοχή σε πολλά αντιβιοτικά, όπως για παράδειγμα οι κεφαλοσπορίνες. ε. Προκαλούν: 1)Ουρολοιμώξεις ,συνήθως μετά από κάθε καθετηριασμούς, 2)μικροβιαιμία-ενδοκαρδίτιδα(τόσο σε προσθετικές, όσο και σε ακέραιες βαλβίδες). Πύλες εισόδου: ουροποιητικό, ενδοκοιλιακές ή πυελικές σηπτικές περιοχές,τραύματα,εγκαύματα,κατακλισεις,διαβητικάέλκη,καθετήρες,χολαγγειίτης κλπ. 3).Ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιμώξεις. Σπανιότερα λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, μηνιγγίτιδα και νεογνική σήψη. 4)Αντιμετωπίζονται με συνδυασμό πενικιλίνης με αμινογλυκοσίδη. Χορήγησηβανκομυκίνης (ή τεϊκοπλανίνης) μονάχα σε αλλεργία ή σε υψηλού βαθμού αντοχή. 4.Χερσαίες και άλλες πηγές ρύπανσης της παράκτιας ζώνης Η Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτών. Ο ελληνικός λαός, καθαρά θαλασσινός, ζούσε αρκετά χρόνια δεμένος με το υγρό στοιχείο. Δυστυχώς, όμως, αυτή η σχέση έχει διαταραχθεί σοβαρά. Το 60% του πληθυσμού της Ελλάδας κατοικεί στις ακτές. Το 90% των τουριστικών επενδύσεων βρίσκονται σε παράκτιες ζώνες, αποτέλεσμα του τουρισμού ο οποίος αποτελεί για την Ελλάδα μια αυξανόμενη βιομηχανία, λόγω της πληθώρας των επισκεπτών, αλλοδαπών και μη. Αν δούμε το πρόβλημα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο πληθυσμός που ζει παράκτια, το 2025 θα φτάσει τα 200.000.000 με ένα αριθμό τουριστών 380-760 εκατομμύρια. Τα νούμερα πράγματι σου προκαλούν αν όχι δέος, τουλάχιστον σκεπτικισμό για το μέλλον της παράκτιας ζώνης. Έχει υπολογισθεί, ότι το 85% των αστικών λυμάτων από 120 παράκτιες Μεσογειακές πόλεις, πέφτουν στη θάλασσα χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Αν προσθέσουμε τους 12.000 τόνους φαινολών, 60.000 τόνους χημικών αποβλήτων, 100 τόνων υδραργύρου, 3.800 τόνων μολύβδου, 2.400 τόνους χρωμίου, 21.000 τόνους ψευδαργύρου έχουμε μια πλήρη εικόνα ρύπανσης της λεκάνης της μεσογείου από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε χρόνο, 120.000 τόνοι πετρελαίου φθάνουν στη μεσόγειο θάλασσα. Υπολογίζεται ότι το 1/8 έως 1/4, της παγκόσμιας ρύπανσης οικοσυστήματος από πετρελαιοειδή, πλήττει τη Μεσόγειο. Η κρούστα, που δημιουργείται στην επιφάνεια της θάλασσας από το πετρέλαιο, εμποδίζει την διέλευση του φωτός, με ολέθριες επιπτώσεις για την υδρόβια ζωή. 5.Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ α. Όταν η θάλασσα πρασινίζει, τότε είναι γεμάτη σάπια φύκια και πλαγκτόν. β. Όταν η επιφάνειά της ιριδίζει, τότε είναι γεμάτη πετρέλαιο, πίσσες, λάδια, απόβλητα βόθρων. γ. Όταν οι ακτές είναι γεμάτες σκουπίδια υπάρχει η πιθανότητα και η ίδια η θάλασσα να είναι μολυσμένη. δ. Τα ακάθαρτα νερά είναι πάντα εστίες μικροβίων. ε. Στο βυθό υπάρχουν μόλυβδος και υδράργυρος που προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, θα πρέπει να παίρνουν ορισμένα στοιχειώδη μέτρα: 1. Να μην κολυμπάνε σε νερά που το χρώμα τους είναι βαθύ πράσινο.

 1. Να μην μπαίνουν σε θάλασσα που έχει πετρέλαιο, λάδια, απόβλητα βόθρων. Οι βρωμιές αυτές προκαλούν καρκίνο της μήτρας, νεοπλασίες και χρόνιες δερματίτιδες.
 2. Να μην ρυπαίνουν και να καθαρίζουν τις παραλίες από τα σκουπίδια.
 3. Να μην αναδεύουν τη θάλασσα όταν υπάρχει λάσπη στο βυθό. Η λάσπη της, προδίδει την ύπαρξη μόλυβδου και υδραργύρου, που με την ανατάραξη του βυθού μπορεί να μπουν στον οργανισμό μας από το στόμα και τους πόρους του σώματος.
 4. Να μην εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες μέσα στη θάλασσα.
 5. Πριν κολυμπήσετε αλείψτε τις πιο εμφανείς περιοχές του σώματός σας με αγνό ελαιόλαδο.
 6. Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει τσούχτρα αν δεν έχετε μαζί σας αμμωνία υγρή να χρησιμοποιήσετε άμμο καθαρή ή φύκια της θάλασσας, τοποθετώντας επί δεκάλεπτο ένα στρώμα στο σημείο του τσιμπήματος.
 7. Στην περίπτωση που θέλετε να απαλλαγείτε από τις τσούχτρες, ας απασχοληθείτε με το να τις ψαρεύετε. Το ψάρεμά τους, όμως, θέλει προσοχή. Ας προσπαθήσετε με το εσωτερικό της παλάμης σας να τις μαζέψετε μαζί με το νερό.
 8. Οι καλύτερες ώρες για το άθλημα της κολύμβησης είναι οι πρωινές και οι απογευματινές, επειδή ο οργανισμός δεν είναι απασχολημένος τότε με την πέψη και μπορεί να αφιερωθεί πιο άνετα σε μια κουραστική προσπάθεια.
 9. Όταν ο καιρός είναι βόρειος, βορειοανατολικός στο Σαρωνικό, να κολυμπάτε μόνο από το Σούνιο μέχρι τη Βουλιαγμένη, ενώ όταν είναι βορειοδυτικός ή νότιος, τότε οι βόρειες περιοχές από το Δασκαλειό μέχρι τον Ωρωπό είναι απαλλαγμένες από τσούχτρες.

6.Ο ιατρικός σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ συμβουλεύει να προστατέψουμε την πηγή της ζωής. Το όνειρό μας, στη διάρκεια των διακοπών, είναι να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Οι απαισιόδοξοι λένε ότι σήμερα δεν υπάρχει πλέον καμία γωνία του πλανήτη μας που να μην είναι μολυσμένη. Οι αισιόδοξοι, στους οποίους ανήκουμε και εμείς, περιορίζονται να λένε ότι θα είναι έτσι σε λίγο καιρό αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα τώρα. Το γεγονός είναι ότι η μόλυνση μπορεί να καταστρέψει και να αλλοιώσει ολοκληρωτικά το περιβάλλον με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στην υγεία του ανθρώπου. Κι αν ακόμη κατορθώνουμε να ξεφύγουμε για λίγο από το χάος της πόλης, η φυγή από τη μόλυνση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη επειδή η μόλυνση έχει προσβάλλει τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες, τα δάση, τα βουνά τον αέρα και το νερό που πίνουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διακοπές: εκεί που νομίζουμε ότι κλείσαμε την πόρτα στη μόλυνση, αυτή μας μπαίνει από το παράθυρο. Στην επιλογή του τόπου των διακοπών μας πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο αλλά τα λύματα δεν χύνονται στη θάλασσα που επιλέγουμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει καθαρό πόσιμο νερό και πως δεν διαπιστώθηκαν πρόσφατα μολυσματικές ασθένειες. 7.Το ΠΑΚΟΕ προτείνει στον πολίτη: ❏ Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και να είναι συνειδητοποιημένος με όσα βλέπει γύρω του. ❏ Να καταγγέλλει οποιοδήποτε φαινόμενο αλλοίωσης του θαλασσίου και παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος που θα πέσει στην αντίληψή του στα τηλέφωνα του ΠΑΚΟΕ (παράνομες συνδέσεις, ανεξέλεγκτα σκουπίδια και απόβλητα, κ.α.). ❏ Να εφαρμόζει όσο μπορεί το δεκάλογο του λουομένου. 8.Το ΠΑΚΟΕ προτείνει στην πολιτεία:

 • Να αρχίσει να υλοποιεί εντατικότερα το περίφημο πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διάσωση της Μεσογείου.
 • Να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύπανση της θάλασσας με επιβολή αυστηρών κυρώσεων και να αναλάβει η πολιτεία την υλοποίηση των όσων κατοχυρώνονται νομικά απ’ αυτή.
 • Να συνειδητοποιήσουν οι κρατικοί φορείς ότι προτεραιότητα είναι η συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα.
 • Να γίνει εφαρμογή διαχειριστικών στοιχείων για τις ευαίσθητες και απειλούμενες περιοχές.
 • Να γίνει η εφαρμογή των ορίων δόμησης για τις παράκτιες περιοχές.
 • Να απαγορευτεί άμεσα η ρίψη οποιονδήποτε λυμάτων σε φυσικά στοιχεία και να αναλάβουν οι OTA, φορείς και βιομηχανίες-βιοτεχνίες την ευθύνη τη διαχείρισης τους.
 • Να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διαδικασία της χορήγησης των «γαλάζιων σημαιών» που εξυπηρετούν μόνο εμπορικούς σκοπούς και όχι κοινωνικούς.

9.ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣΤΟΥ ΠΑΚΟΕ Το ΠΑΚΟΕ ιδρύθηκε το 1979 ως ανεξάρτητος περιβαλλοντικός φορέας και έκτοτε κάθε χρόνο τον Μάιο πραγματοποιεί μετρήσεις σε παραλίες της Αττικής και στους γειτονικούς νομούς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 217 από τις πολυσύχναστες ακτές κολύμβησης στην Aττική και στους γειτονικούς νομούς, που χρησιμοποιούνται από τα 5 εκατομμύρια Αθηναίων ως προσιτή και γρήγορη λύση για μια βουτιά. Από την πλευρά της η Πολιτεία, μέσω του εντεταλμένου της οργάνου που είναι το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έχει προχωρήσει στην καθιέρωση ελέγχων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, στα πλαίσια του προγράμματος Ελέγχου της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης . α. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι οι εξής: ❖Ολικά κολοβακτηριοειδή. ❖Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προελεύσεως. ❖Εντερόκοκκοι ❖Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα, θολότητα). Κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, καθώς επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική άποψη κ.λπ. β.Oι μετρήσεις του ΠAKOE: Πιστοί στην ηθική μας υποχρέωση μας απέναντι στους κολυμβητές, το ΠAKOE προχώρησε και φέτος, για 35η χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών σε 217 παραλίες. Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων και την εμπειρία του, έκανε μια κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες(Α). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 109 είναι οι κατάλληλες (50,23%) παράλιες για κολύμβηση και 108 είναι οι ακατάλληλες (49,77%), σε σύνολο 217 που αναλύθηκαν. Την έρευνα διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ στα ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήριά του, από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου και την αφιερώνει σε όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα σε αυτούς που κολυμπούν σε αυτά τα νερά εν’ όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου. Προσοχή: Ακατάλληλες Θάλασσες Το ποσοστό των ακτών που σύμφωνα με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση διότι δεν πληρούν τα πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων και αναμένεται να αναρτηθούν πινακίδες που θα αναγράφουν «απαγορεύεται η κολύμβηση» είναι οι εξής: – Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια πλοίων κ.α. – Οι παραλίες από το Φάρο Αυλίδας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 62,07% (βλέπε πίνακες-χάρτες) – Οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως τους Άγιους Αποστόλους σε ποσοστό 55,26%. (βλέπε πίνακες-χάρτες) – Η περιοχή από τον Πειραιά έως Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 59,09%.(βλέπε πίνακες-χάρτες) – Στην περιοχή του Σαρωνικού από την Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 26,19%.(βλέπε πίνακες-χάρτες) – Ανατολική Αττική από τον Σχοινιά έως το Λαύριο κρίθηκε το 39,02% των ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 41 ακτών που αναλύθηκαν.(βλέπε πίνακες-χάρτες) – Δυτική Αττική από το Πέραμα έως την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 64,44% (βλέπε πίνακες-χάρτες) Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι λιμενικές αρχές και ο ΕΟΤ υποχρεούνται να συνεργασθούν για την εφαρμογή ανασταλτικών μέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη σήμανση περί της ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης.
Τα σημεία στον χάρτη, ενώ έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ακριβή, πολλές φορές είναι κατά προσέγγιση περίπου 500 μέτρων

Το πράσινο (Κ) σημαίνει ότι η παραλία είναι κατάλληλη για κολύμβηση ενώ το κόκκινο πως είναι ακατάλληλη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/7/ΕΚ

[ready_google_map id=’1′]

ΑΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΟΡΙΟ 250/100 ml νερού (οδηγία 2006/7/ΕΚ) ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΣ ΟΡΙΟ 100/100 ml νερού ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ (Κ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
1 ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ (ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) 48 61 Κ
2 ΦΑΡΟΣ ΟΥΖΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 85 76 Κ
3 ΦΑΡΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ 200 136 Α
4 ΦΑΡΟΣ 100μ ΜΕΤΑ 150 104 Α
5 ΦΑΡΟΣ ΤΕΡΜΑ 60 70 Κ
6 ΑΥΛΙΔΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 250 101 Α
7 ΑΥΛΙΔΑ ΚΑΦΕ ΠΟΡΤΟ 160 90 Α
8 ΑΥΛΙΔΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 102 60 Κ
9 ΔΗΛΕΣΙ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 121 100 Α
10 ΔΗΛΕΣΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΨΙΛΙΚΑΤΣΙΔΙΚΟ) 200 106 Α
11 ΔΗΛΕΣΙ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 302 114 Α
12 ΔΗΛΕΣΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 250 190 A
13 ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 176 50 Κ
14 ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 100 55 K
15 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΑΕΤΟΦΟΛΙΑ 102 76 K
16 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ 106 79 K
17 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 150μ ΜΕΤΑ 160 90 Κ
18 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 140 120 Α
19 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 150μ ΜΕΤΑ (SALOON) 126 114 Α
20 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 150μ ΜΕΤΑ 170 106 Α
21 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 120 140 Α
22 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 70 76 K
23 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 100μ ΜΕΤΑ 120 78 K
24 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 100 105 Α
25 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 112 101 Α
26 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 117 112 Α
27 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ 150 148 Α
28 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 125 160 A
29 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΩΓΟΣ 250 200 A

 

1 ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 121 109 Α
2 ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΡΟΔΩΝ 112 55 Κ
3 ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΑΝΕΜΩΝΑΣ 75 85 Κ
4 ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΕΤΑΣ 121 99 Α
5 ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 120 90 Κ
6 ΦΟΙΝΙΚΩΝ & ΣΗΜΥΔΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ 120 138 Α
7 ΜΕΤΑ 200μ 102 100 Α
8 ΜΕΤΑ 200μ 102 85 Κ
9 ΜΕΤΑ 200μ 112 90 Κ
10 ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 117 90 Κ
11 ΟΙΚ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΟΔ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 120 55 K
12 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 112 90 Κ
13 ΑΤΛΑΝΤΙΣ CLUB 89 90 Κ
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 96 112 Α
15 ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ 112 180 A
16 ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 131 120 Α
17 ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΦΑΡΟΣ 156 75 K
18 200 ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΡΟ 114 120 Α
19 HOTEL DESPO 109 121 Α
20 ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΓΛΑΡΑΣ 212 131 Α
21 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 114 131 Α
22 ALKYONIS HOTEL 138 120 Α
23 ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΑΚΙ 156 100 A
24 ΤΑΒΕΡΝΑ Η ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 140 80 Κ
25 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 156 128 A
26 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΠΕΥΚΗ 120 130 Α
27 200μ ΜΕΤΑ 110 75 K
28 200 μ ΜΕΤΑ 128 59 K
29 200μ ΜΕΤΑ 85 70 K
30 ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΟΔ.ΚΟΙΛΑΔΟΣ 140 120 Α
31 ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚ. ΦΑΝΟΥ ΟΔ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 120 112 Α
32 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ ΣΥΝΟΡΑ ΟΙΚ.ΣΠΗΛΙΑ 146 112 Α
33 ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΣ 157 114 Α
34 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 116 150 Α
35 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 172 120 Α
36 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΡΑ 115 70 K
37 PIZZAASCOT ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 120 77 K
38 ΟΙΚ/ΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙΤΗΣ 112 75 K

 

1 ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Α 121 168 Α
2 ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Β 112 99 Α
3 ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ 156 119 Α
4 ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ 175 79 K
5 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 170 89 K
6 ΦΛΟΙΣΒΟΣ 412 176 Α
7 ΕΔΕΜ 179 85 Κ
8 ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ 181 78 K
9 ΑΚΤΗ ΕΟΤ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ) 156 112 Α
10 ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΜΜΟΣ BEACHBAR) 75 85 K
11 ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ 212 121 A
12 ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (PALACE HOTEL) 56 76 K
13 MAO ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 75 89 K
14 SCIROCCO KAFE 89 55 K
15 KΑΦΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 212 156 A
16 ΠΛΑΖ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 214 89 Κ
17 ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α’ΒΟΥΛΑΣ 212 127 A
18 ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΙ 295 126 Α
19 ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ CLUB BO 250 112 A
20 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΒΟΥΛΑΣ VIVE MARE CAFÉ 281 75 Α
21 ΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ MARITINE LTD 195 112 Α
22 AKTHΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ DIVANI PALACE 290 141 Α

 

1 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΡΧΗ 112 88 K
2 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200μ ΜΕΤΑ 141 86 K
3 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200 μ ΜΕΤΑ 162 84 K
4 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200μ ΜΕΤΑ 155 72 K
5 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΑΣΤΕΡΑΣ (ΛΑΙΜΟΣ) 118 68 K
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α 116 70 K
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Β 125 75 K
8 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΑΡΧΗ 279 102 Α
9 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ 100 μ ΜΕΤΑ 278 146 A
10 ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΙΜ/ΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ 50 81 K
11 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΕΡΜΑ 75 56 K
12 ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ 120 90 K
13 ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΑΣΗ ΜΥΣΤΡΑΛ 186 95 Α
14 ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΡΑΧΑΚΙΑ 120 56 K
15 ΒΑΡΚΙΖΑ ΗΑAGEN DASZ 295 126 Α
16 ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑ 302 175 Α
17 ΒΑΡΚΙΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 296 141 Α
18 ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΑΡΧΗ 241 136 Α
19 ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΝΑΟΒΒ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ 120 112 Α
20 ΒΑΡΚΙΖΑ ΤΕΡΜΑ 245 76 Κ
21 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛ.ΟΡΓΑΝΙ-ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩΡΩΠΙΩΝ 76 50 K
22 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΥΜΑ 202 88 Κ
23 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΛΟΣ 200 86 Κ
24 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 171 85 Κ
25 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΑΡΧΗ 56 70 K
26 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΤΕΛΟΣ 112 75 Κ
27 ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΑΤΕΕ (ΚΑΛΥΒΙΑ) 112 130 Α
28 ΛΑΓΟΝΗΣΙ DELAO 179 112 Α
29 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟ 46 126 79 K
30 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΔΕΜ 146 56 K
31 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ 58 76 K
32 ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΖΕΦΥΡΟΣ BAR 79 75 K
33 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ 112 126 Α
34 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 116 71 K
35 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 114 75 Κ
36 ΦΩΚΑΙΑ Α 58 76 K
37 ΦΩΚΑΙΑ Β 58 30 K
38 ΘΥΜΑΡΙ Α 112 45 Κ
39 ΘΥΜΑΡΙ Β 90 49 K
40 ΛΕΓΡΑΙΝΑ 91 52 K
41 ΣΟΥΝΙΟ Α 92 51 K
42 ΣΟΥΝΙΟ Β 89 78 K

 

1 ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΠΕΥΚΑ ΤΕΡΜΑ 119 76 K
2 ΣΧΟΙΝΙΑΣ 50 μ ΜΕΤΑ 85 56 K
3 ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΠΕΥΚΑ 50μ ΜΕΤΑ 79 55 K
4 ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ 68 50 Κ
5 ΣΧΟΙΝΙΑΣ 50μ.ΜΕΤΑ 246 131 Α
7 ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ 156 119 Α
8 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ 206 112 Α
9 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 150μ ΜΕΤΑ 200 131 Α
10 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΤΕΡΜΑ 187 126 Α
11 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Η ΤΡΑΤΑ 249 114 Α
12 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΕΡΜΑ 189 131 A
13 ΖΟΥΜΠΕΡΙ 212 51 Κ
14 ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ 181 76 K
15 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 212 79 Κ
16 ΜΑΤΙ 36 18 K
17 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ 39 21 K
18 ΡΑΦΗΝΑ Α 176 119 Α
19 ΡΑΦΗΝΑ Β 176 126 Α
20 ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΙΝ ΝΑΟ 179 79 K
21 ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΝΑΟΣ 246 88 K
22 ΛΟΥΤΣΑ 100 μ ΜΕΤΑ 216 112 Α
23 ΛΟΥΤΣΑ ΚΑΦΕ 163 110 Α
24 ΛΟΥΤΣΑ 100 μ ΜΕΤΑ 168 130 Α
25 ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑ Α 178 131 Α
26 ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑ 100 μ ΜΕΤΑ 78 72 K
27 ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΒΡΑΧΙΑ 86 75 K
28 ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑ 112 71 K
29 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 117 86 K
30 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΑΡΚΟ 179 116 Α
31 ΑΥΛΑΚΙ ΑΡΧΗ 131 171 Α
32 ΑΥΛΑΚΙ 100 μ ΜΕΤΑ 146 112 Α
33 ΑΥΛΑΚΙ ΕΟΤ 131 112 Α
34 ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 316 85 Α
35 ΔΑΣΚΑΛΙΟ Α 110 79 K
36 ΔΑΣΚΑΛΙΟ Beach bar coco-loco 85 50 K
37 ΔΑΣΚΑΛΙΟ Γ 89 60 K
38 ΣΥΡΙ Α 77 70 K
39 ΣΥΡΙ Β 79 70 K
40 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΚΤΗ ΠΑΝΤΑΝΕΛΑ 85 71 K
41 ΛΑΥΡΙΟ ΔΕΗ Α 119 60 K
42 ΛΑΥΡΙΟ ΔΕΗ Β 78 70 K

 

1 ΠΕΡΑΜΑ 279 127 A
2 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 252 129 A
3 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΟΔ .ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ-ΛΟΥ 216 195 A
4 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 500 μ ΜΕΤΑ TNTC 212 A
5 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Γ 295 196 Α
6 ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ HOTEL AKTI 299 175 A
7 ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΕΛΟΣ 202 212 Α
8 NEΡAKI A MUSIC CLUB ΛΑΔΑΔΙΚΑ 305 186 Α
9 ΝΕΡΑΚΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 316 249 Α
10 ΝΕΡΑΚΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ SOFTEX 303 212 Α
11 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 50μ ΠΡΙΝ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 309 161 Α
12 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 500Μ ΜΕΤΑ 191 174 Α
13 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 100 Μ ΜΕΤΑ 216 205 Α
14 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 100 Μ ΜΕΤΑ 219 171 Α
15 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ 302 165 Α
16 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΤΕΡΜΑ 136 131 Α
17 FERRY BOAT ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 136 127 Α
18 ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΝΕΛ 38 10 K
19 ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ 250 μ ΠΡΙΝ ΑΠΟ HOTEL 56 18 K
20 ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ HOTEL KOKKINIS 55 45 K
21 KINETTA ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ 59 40 Κ
22 KINETTΑ 100Μ ΜΕΤΑ 65 25 Κ
23 ΚΙΝΕΤΤΑ HOTEL BOUSOULAS 136 100 Α
24 ΚΙΝΕΤΤΑ 150 Μ ΜΕΤΑ 70 116 Α
25 ΚΙΝΕΤΤΑ 200 Μ ΜΕΤΑ 85 27 Κ
26 ΚΙΝΕΤΤΑ 150Μ ΜΕΤΑ 89 25 Κ
27 ΚΙΝΕΤΤΑ 150 Μ ΜΕΤΑ 35 30 Κ
28 ΚΙΝΕΤΤΑ ΤΕΛΟΣ 219 152 Α
29 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ AVIN ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 288 170 A
30 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΙΚΙΑΝ 191 100 Α
31 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ 300μ ΜΕΤΑ 170 130 Α
32 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ 300 μ ΜΕΤΑ 79 70 Κ
33 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΤΕΡΜΑ 1ης ΠΑΡΑΛΙΑΣ 130 80 K
34 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΟΔ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 150 85 K
35 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ 200μ ΜΕΤΑ 55 30 K
36 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ 200μ ΜΕΤΑ 58 50 K
37 65ο ΧΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 60 60 K
38 ΛΙΜΑΝΙ MOTOR OIL 195 200 Α
39 MOTOR OIL 218 112 A
40 ΣΟΥΣΑΚΙ Α CAMPING 215 118 Α
41 ΣΟΥΣΑΚΙ Β 214 151 Α
42 IΣΘΜΙΑ ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΚΑΒΟΣ 305 120 Α
43 IΣΘΜΙΑ Β ΚΑΛΑΜΑΚΙ 219 112 Α
44 IΣΘΜΙΑ Γ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΑΝΤΗΣ 136 10 K
47 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 300 Μ ΑΠΟ ΚΑΖΙΝΟ 216 5 Κ