Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Την ανακύκλωση οχημάτων με κοινωνική δράση σκέφτηκαν να συνδυάσουν στη Αναμέτ, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Βιοχάλκο, αφού με  το νέο πρόγραμμα «Car4Care» για κάθε αυτοκίνητο που θα ανακυκλώνεται η εταιρεία  προσφέρει 50 ευρώ σε κοινωνικό φορέα με αναγνωρισμένη δράση της επιλογής του ιδιοκτήτη του οχήματος , ενώ ταυτόχρονα  φροντίζει για την εφαρμογή των πιο σύγχρονων πρακτικών ανακύκλωσης με απόλυτη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, εάν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το χορηγούμενο πιστοποιητικό για την αγορά νέου, αλλά επιθυμεί να το μεταβιβάσει , θα εισπράξει το αντίτιμο σε χρήμα. Η εταιρεία έχει ανακυκλώσει μέχρι τώρα περίπου 650.000 οχήματα  ενώ το ποσοστό των ανακυκλούμενων οχημάτων φθάνει το 85% του βάρους τους.