Την ανακύκλωση οχημάτων με κοινωνική δράση σκέφτηκαν να συνδυάσουν στη Αναμέτ, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Βιοχάλκο, αφού με  το νέο πρόγραμμα «Car4Care» για κάθε αυτοκίνητο που θα ανακυκλώνεται η εταιρεία  προσφέρει 50 ευρώ σε κοινωνικό φορέα με αναγνωρισμένη δράση της επιλογής του ιδιοκτήτη του οχήματος , ενώ ταυτόχρονα  φροντίζει για την εφαρμογή των πιο σύγχρονων πρακτικών ανακύκλωσης με απόλυτη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, εάν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το χορηγούμενο πιστοποιητικό για την αγορά νέου, αλλά επιθυμεί να το μεταβιβάσει , θα εισπράξει το αντίτιμο σε χρήμα. Η εταιρεία έχει ανακυκλώσει μέχρι τώρα περίπου 650.000 οχήματα  ενώ το ποσοστό των ανακυκλούμενων οχημάτων φθάνει το 85% του βάρους τους.