Διατροφή και Υγεια Τροφιμα

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΡΗ

Διαφωνία έχει ξεσπάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από την υποχρέωση ή όχι αναγραφής της γενετικά τροποποιημένης γύρης στην συσκευασία του μελιού. Η διαμάχη δημιουργήθηκε  όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συντάξει σχέδιο Νόμου με το οποίο καθιερώνει τη γύρη σαν φυσικό συστατικό του μελιού και όχι σαν τεχνητό στοιχείο , άρα και απαλλάσσει τους παραγωγούς  από την υποχρέωση αναγραφής της γενετικά τροποποιημένης προέλευσης της, εκτός από την περίπτωση που ξεπερνά το 0,9% της συνολικής ποσότητας της μελιού.  Το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, που βρίσκεται σε αντίθεση με απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου του 2011, αναμένεται να τεθεί προς ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 14-17 Απριλίου.