Ορθή επανάληψη του από 25/06/2013 υπ’αρ. 7544α εγγράφου)

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

 

Το κείμενο αυτό αποτελεί τμήμα της έρευνας που έγινε από τις 09/06/2013 εώς τις 20/06/2013 στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης όπου ελήφθησαν 32 δείγματα και απεστάλη ηλεκτρονικά στον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας στις 25/06/2013 με το υπ’αρ. 7544α έγγραφο του ΠΑΚΟΕ.

 

1.      Δειγματοληψίες

Τα δείγματα που αναφέρονται στο συνημμένο πάρθηκαν στις 11 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, του 2013 από τις 10 π.μ. ως τις 12 μ.μ. με όλους τους ενδεδειγμένους κανόνες της Ε.Ε. και στάλθηκαν αμέσως σε ψυγείο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ για αναλύσεις. Τα σημεία δειγματοληψίας ήταν πέντε και συγκεκριμένα ήταν τα εξής: ταβέρνα «Παλαιά Πόλις», καφετέρια «Formula», 5ο γυμνάσιο Ξάνθης, 4ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης και Νέστος Hotel.

 

2.      Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 12ης Ιουνίου του 2013 και τα αποτελέσματα εξήχθησαν στις 15 Ιουνίου ,ημέρα Σάββατο .

 

3.      Αποτελέσματα

 

α/α

Σημείο Δειγματοληψίας

Κολοβακτηρίδια  cfc/100 ml νερού

Όριο

1

ταβέρνα «Παλαιά Πόλις»

5

0

2

καφετέρια «Formula»

0

0

3

5ο γυμνάσιο Ξάνθης

0

0

4

4ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης

4

0

5

Νέστος Hotel

0

0

 

Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι σε δύο δείγματα υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο της πόλης ή στο εσωτερικό δίκτυο των σημείων δειγματοληψίας.

 

 

Η νομοθεσία που ισχύει για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι η παρακάτω:

 

1.      ΚΥΑ Υ2/2600/2001

2.      Υ2/Γ.Π.ΟΙΚ/79305/08/08/2002

3.      Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/2006

4.      ΔΥΓ2/ΓΠ.ΟΙΚ 38295/26-04-2007

 

Στην προαναφερόμενη νομοθεσία περιγράφονται σαφώς ποιες δειγματοληψίες και αναλύσεις σε δίκτυα ύδρευσης απατούνται ανάλογα με τον πληθυσμό δήμου, δημοτικού διαμερίσματος και δημοτικής κοινότητας σε Καλλικρατικούς δήμους.  Επίσης τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να αναρτώνται στη διαύγεια των δήμων για την ενημέρωση των πολιτών.

 

 

 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

  02/04/2014