Θαλασσια Ρυπανση Νερό Στερεα Αποβλητα

ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΓΑΙΝΟΥΝ» ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΛΟΙΩΝ

Σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης με αντικείμενο την παραλαβή και διαχείριση υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου  πλοίων που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του προχώρησε ο Ο.Λ.Π. Η σύμβαση αυτή θα αφορά κυρίως  υπηρεσίες παραλαβής, αποθήκευσης , επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων και καταλοίπων  πλοίων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον ενώ οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν έκταση κοντά στο λιμάνι στην οποία να δύναται να κατασκευαστούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και οι οποίες, μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, θα περάσουν στην κυριότητα του Ο.Λ.Π.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕΣ ΣΤΟ KONTRA  ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ο ΟΛΠ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ, ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.