Στη φυλακή βρέθηκαν κάτοικοι της Ιερισσού που αντέδρασαν στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή των Σκουριών Θεσσαλονίκης αφού ενημερώθηκαν ότι ο σημερινός υδροφορέας   της περιοχής τους, το όρος Κάκαβος , θα υποστεί μη αναστρέψιμη καταστροφή. Νερό με βιτριόλι εκτιμάται ότι θα δηλητηριάσει όλη την περιοχή για πολλούς αιώνες καθώς η μεταλλουργία του χρυσού σήμερα ζητά να πάρει όλα τα υπάρχοντα μέταλλα από τα πετρώματα , κάτι το οποίο απαιτεί διαδικασίες με ιδιαιτέρως καταστροφικές επιπτώσεις στον υφροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Με απλά λόγια το νερό ,από πόσιμο υψηλής ποιότητας θα μετατραπεί σε βρόχινο μαζί με την επιπρόσθετη απορρόφηση δηλητηρίων.

ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ»ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ «ΚΑΝΑΔΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ».