top Βιομηχανικά Αποβλητα - νερο Χωρίς κατηγορία

Επικίνδυνα τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Τανάγρας (Τανάγρα Οινόφυτα,Σχηματάρι)

 

Αθήνα  26/11/2015

Αρ.Πρωτ.:7986

Προς : Ko Βασίλειο Περγαλιά

Δήμαρχο Τανάγρας

 

Κοινοποίηση :1) Κο Κων/νο Μπακογιάννη

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

2) Κα Φανή Παπαθωμά

Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας

 

Κύριε Δήμαρχε ,

 

Συννημένα σας στέλνουμε  τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων ,που

πραγματοποίησε  επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις  18/11/2015 ,

Επειδή από τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε ότι σε μερικά σημεία το νερό

είναι  ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και επειδή το θέμα είναι πάρα

πολύ σοβαρό ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, και την ενημέρωση μας

για τις ενέργειες σας.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ

 

Ο Πρόεδρος ,                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης                                Κων/νος Σολδάτος

Καθηγητής Παν/μίου                                              Ιατρός

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ο δήμος Τανάγρας περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας. Η ποιότητα του νερού των περιοχών αυτών είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη καθώς στην ευρύτερη περιοχή εδρεύει μεγάλο μέρος (20%) των βιομηχανιών που λειτουργούν στη χώρα μας. Την τελευταία δεκαετία είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή από ρύπανση σε εξασθενές χρώμιο, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα απόβλητα των βιομηχανιών της περιοχής. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960 όταν μεταφέρθηκαν εκεί οι βιομηχανικές μονάδες που ως τότε έδρευαν στην Αττική. Προς τα τέλη της δεκαετίας και κατά τη δεκαετία του 1970, ο Ασωπός χαρακτηρίζεται αγωγός λυμάτων των βιομηχανιών της γύρω περιοχής. Μεγάλη ποσότητα λυμάτων ρυπαίνουν καθημερινά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, κάνοντας το νερό τοξικό, και βαριά ρυπασμένο με χρώμιο και άλλα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Από το 2007 που το πρόβλημα ήρθε στη δημοσιότητα, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες και έχει θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο σχετικά με τα απόβλητα των βιομηχανιών και τα όρια των ρύπων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού των συγκεκριμένων περιοχών. Συγκεκριμένα, στις 18/11/2015 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες νερού από τις δημοτικές ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας, με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητάς του, σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ. Συλλέχθηκαν από πέντε δείγματα νερού από τις δυο πρώτες περιοχές και τέσσερα δείγματα νερού από το χωριό Τανάγρα. Επιλέχθηκαν σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων όπως σχολεία, χώροι εστίασης, καταστήματα τροφίμων κλπ. Σε ορισμένα από αυτά τα σημεία, οι ιδιοκτήτες μας ενημέρωσαν ότι το νερό δεν χρησιμοποιούταν ως πόσιμο, ωστόσο γινόταν χρήση του για ξέπλυμα ή μαγείρεμα τροφίμων, ή για άρδευση καλλιεργειών τροφίμων. Στα δείγματα, πραγματοποιήθηκαν τόσο μικροβιολογικές όσο και φυσικοχημικές παράμετροι, δίνοντας έμφαση στην παράμετρο του εξασθενούς χρωμίου, η οποία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα υπο20151118_133341βάθμισης της ποιότητας του νερού των συγκεκριμένων περιοχών. Οι μικροβιολογικές παράμετροι προσδιορίστηκαν την ίδια μέρα της δειγματοληψίας κατά την επιστροφή στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, ενώ οι χημικές παράμετροι προσδιορίστηκαν δυο ημέρες μετά. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών τα δείγματα διατηρήθηκαν στους 4 βαθμούς Κελσίου στο ψυγείο.

Σημεία δειγματοληψίας:

Δημοτική ενότητα Οινοφύτων: Δημαρχείο Οινοφύτων, Γυμνάσιο Οινοφύτων, Εκκλησία Οινοφύτων, Φούρνος-Ζαχαροπλαστείο «Χασάνδρας», Ταβέρνα «Τα Φιλαράκια».

Δημοτική ενότητα Σχηματαρίου: Δημαρχείο Σχηματαρίου, 1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου, 3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου, Εκκλησία Σχηματαρίου, Καφετέρια «T-bar».

Δημοτική ενότητα Τανάγρας: Πλατεία Τανάγρας, Δημοτικό σχολείο Τανάγρας, Φούρνος, καφετέρια «Princess»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Σημείο Δειγματοληψίας pH Θολερότητα Cr(VI) Ολικά Κολοβακτηριοειδή/250 ml E.coli Enterococci
Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων:
Δημαρχείο Οινοφύτων 6,73 0,37 3,3 0 0 0
Γυμνάσιο Οινοφύτων 6,77 0,33 4,6 1 1 0
Εκκλησία Οινοφύτων 6,8 0,4 4,6 0 0 0
Φούρνος «Χασάνδρας» (Οινόφυτα) 6,77 0,33 2,1 0 0 0
Ταβέρνα «Τα Φιλαράκια» (Οινόφυτα) 6,82 0,35 3,3 0 0 0
Δημοτική Ενότητα  Σχηματαρίου:
Δημαρχείο Σχηματαρίου 6,79 0,4 3,3 0 0 0
1ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου 6,87 0,78 3,3 0 0 0
3 ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου 6,75 0,66 4,6 0 0 0
Εκκλησία Σχηματαρίου 6,83 0,6 4,6 0 0 0
Καφετέρια «T-bar» 6,78 0,45 8,3 0 0 0
Δημοτική Ενότητα Τανάγρας:
Πλατεία Τανάγρας 6,68 0,4 3,3 41 1 0
Δημοτικό σχολείο Τανάγρας 6,87 0,37 4,6 8 0 0
Φούρνος 6,75 0,34 3,3 7 0 0
Καφετέρια «Princess» 6,8 0,34 5,8 0 0 0
Όριο  6,5-9,5 <1 0 0 0 0

 

 

Από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας προκύπτει ότι αν και ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας, οι τιμές του είναι χαμηλές. Η θολερότητα και το pH σε όλα τα δείγματα ήταν εντός των αποδεκτών ορίων. Το δείγμα νερού από το Γυμνάσιο Οινοφύτων είναι ακατάλληλο για πόση καθώς ανιχνεύτηκε E.coli κατά το μικροβιολογικό έλεγχο. Επίσης, μεγάλος αριθμός ολικών κολοβακτηριοειδών καθώς και μια αποικία E.coli ανιχνεύθηκαν στο δείγμα νερού από την πλατεία της Τανάγρας. Ολικά κολοβακτηριοειδή ανιχνεύθηκαν συνολικά στα τρία από τα τέσσερα δείγματα της Τανάγρας.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς

Χημικός

 

 

20151118_130848