Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια

Το εθνικό πάρκο στο Δέλτα Αξιού

Ένας σημαντικός οικότοπος, το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, που καταλαμβάνει 388 στρέμματα κινδυνεύει από μια σειρά λόγων, κυρίως όμως από νομικές «παρατυπίες», και από έλλειψη ισχυρής νομοθετικής ρύθμισης.

Μια χαρακτηριστική «παρατυπία» ήταν η έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση αποθηκών μέσα στο εθνικό πάρκο, σε περιοχές όπου απαγορεύεται. Μέχρι στιγμής, με δικαστικά μέσα, την τριετία 2009-201Εθνικό πάρκο στο Δελτα Αξιού1, έχει σταματήσει η κατασκευή τριών κτιρίων, η υπόθεση όμως δεν έχει τελειώσει.

Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 278 είδη πουλιών, εκ των οποίων 18 είναι απειλούμενα, αλλά αποτελεί επίσης και έναν σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη ζώων, ερπετών και  αμφιβίων.

Ευχόμαστε η προσπάθεια να συνεχιστεί και ο υγροβιότοπος να παίξει το ρόλο του.