Καταγγελίες-νερο Νερό Οικολογία Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια

Υποβάθμιση της Λίμνης Παμβώτιδας

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία καλούν το Συντονιστικό Γραφείο για την Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να προβούν σε καταλογισμό ευθυνών και επιβολή κυρώσεων στους υπεύθυνους για την υποβάθμιση του υγρότοπου της Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας.

Η υποβάθμιση αυτή προέκυψε από την κατασκευή στίβου θαλάσσιου σκι το 2013 κατά παράβαση της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έργο εκτελέστηκε χωρίYpobathmisi tis limnis Pambotidas_ς επίβλεψη, χωρίς να έχει κοινοποιηθεί, μέχρι σήμερα, ποιος το εκτέλεσε, και με ποιο κόστος.

Η διατήρηση της περιοχής Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας είναι σημαντική καθώς αποτελεί βιότοπο του ενδημικού ορθόπτερου Chorhippuslacustris, που θεωρείται κρίσιμα απειλούμενο με εξαφάνιση, και ενδεχομένως να φιλοξενεί το υπό εξαφάνιση ενδημικό είδος ψαριού τσίμα, το οποίο συναντάται αποκλειστικά στην Παμβώτιδα και πουθενά αλλού.

Μέχρι σήμερα, εντός του υγρότοπου παραμένουν δεκάδας χιλιάδες κυβικά μέτρα επιχωματώσεων, τα οποία θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2013, προκαλώντας διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αλλοιώνοντας το τοπίο.

Ο σημερινός Περιφερειάρχης ψηφίστηκε ξανά και από Νομάρχης προήχθη. Μάλλον οι Γιαννιώτες είναι μαζόχες και θέλουν διαπλεκόμενους να τους εξουσιάζουν. Η… κυρά Φροσύνη φταίει για όλα.