Αστικα Αποβλητα Επικινδυνα Αποβλητα Στερεα Αποβλητα Τεχνολογια -αποβλητα

Ανακύκλωση: Ξεκινά το Infocycle

Ξεκινά το Infocycle ευρωπαϊκό έργο με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου, όπου τα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευών είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως συντονιστής και συνδικαιούχος το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ ΑνακύκλωσηAnakyklosi-infocycle Συσκευών Α.Ε. και ως συνδικαιούχοι οι TerraNova ΕΠΕ Περιβαλλοντική- Τεχνική – Συμβουλευτική και η εταιρεία παραγωγής ΧΥΖ.

Στα δέκα χρόνια που λειτουργεί η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών παρουσιάζει σημαντική πρόοδο. Ωστόσο η σχέση ανακύκλωσης παλαιών συσκευών προς διάθεση νέων συσκευών παραμένει χαμηλή. To αποτέλεσμα είναι η συνεχιζόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα.

Το «φρέον» των ψυγείων είναι επικίνδυνος τοξικός ρυπαντής όταν διαχυθεί στο περιβάλλον όπως και πολλές άλλες χημικές ουσίες που προέρχονται από τη διάθεση σε χωματερές των ηλεκτρικών συσκευών.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε πριν 15 χρόνια πραγματοποίησε έρευνα και το ποσοστό τότε της ανακύκλωσης ήταν σχεδόν μηδέν. Από πρόχειρους υπολογισμούς σήμερα αγγίζει το 10%, το οποίο θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται όμως περισσότερη οργάνωση και συμμετοχή. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι δίπλα σ’ αυτούς που λειτουργούν ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια.