καταγγελιες-πολιτικη-οικολογια Οικολογία Οτα Περιβαλλον

Ιδιοκτήτες καταπατημένης δημόσιας γης το ζεύγος Χαρδούβελη

 

 

Anapsixi_Platanos_THUMB

 

 

 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ

 

     Στα μέσα Οκτωβρίου του 2014, έφτασαν καταγγελίες στα γραφεία του HotDoc, πως η οικογένεια Χαρδούβελη κατέχει μεγάλη έκταση στα Πούλιθρα Λεωνιδίου, ιδιαίτερη πατρίδα του υπουργού Γκίκα Χαρδούβελη, τμήμα της οποίας προέρχεται από την καταπάτηση δημόσιας γης. Οι καταγγελίες ανέφεραν πως ενώ η έκταση αυτή εμφανίζεται να προέρχεται από αγορά από κάποιον βοσκό, στην πραγματικότητα ένα τμήμα ανήκε στον πωλητή, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι της ήταν καταπατημένο.

Η ερευνητική ομάδα του περιοδικού, αφού μάζεψε όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την αγοροπωλησία κατέληξε πως οι διαδοχικές αεροφωτογραφήσεις της περιοχής εμφανίζουν την καταπατημένη έκταση ως δασική και υπάρχει παραδοχή για την εν λόγω έκταση ότι είναι δημόσια από περιγραφές στα ίδια τα συμβόλαια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο HOTDOCReport, στις 4 Σεπτεμβρίου 2006, η κ. Σούζαν Μπεζτζιάν- Χαρδούβελη, αγοράζει μία έκταση 40 στρεμμάτων στα Πούλιθρα, στη θέση «Κέντρος», έναντι του ποσού των 50.400 ευρώ. Πωλητής της εν λόγω έκτασης είναι ο βοσκός Δημήτρης Ξερακιάς, ο οποίος έχει τα 20 από τα 40 στρέμματα στην κατοχή του από το 1996. Τα αγόρασε  από τον κτηματία Δημήτρη Τρικούλη μέσω συμβολαίου, τα υπόλοιπα 20 στρέμματα που πουλάει όμως τα κατέχει από χρησικτησία, και την ίδια μέρα πληρώνει φόρο χρησικτησίας, δηλώνοντας έτσι το δικαίωμά του επί της γης των 20 στρεμμάτων. Η οικογένεια Χαρδούβελη παρίσταται στην αγοροπωλησία αλλά δεν φαίνεται να έχει γίνει κανένας έλεγχος τίτλων, αλλά ούτε να υπάρχει καμία βεβαίωση Δασαρχείου πως η γη δεν είναι δημόσια ή δασική, αλλά ούτε και τοπογραφικό. Αξίζει εδώ, να σημειωθεί, ότι η χρησικτησία, είναι το δικαίωμα που αποκτά κάποιος επί ενός ακινήτου, έπειτα από την παρέλευση 20 ετών από την ημέρα που το καταπάτησε και εφόσον δεν το έχει διεκδικήσει μέχρι τότε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του, αλλά δεν ισχύει σε εκτάσεις του Δημοσίου και έτσι είναι κοινή πρακτική σε περιπτώσεις χρησικτησίας, να  ελέγχεται αν το ακίνητο είναι δημόσιο ή δασικό. Όπως προκύπτει από τα συμβόλαια, που έχει στην κατοχή του το περιοδικό HotDoc, ο βοσκός πουλάει στην Χαρδούβελη κτήμα με αμετάβλητα από το 1996 σύνορα αλλά κατά 20 στρέμματα μεγαλύτερο. Αυτά τα στρέμματα, όπως δηλώνει το περιοδικό, είναι καταπατημένη γη που ανήκει στο δημόσιο, και μάλιστα περιγράφεται στα συμβόλαια ως άγρια- δημόσια, δασική δηλαδή.

Με απάντηση της στο περιοδικό η κ. Σούζαν Χαρδούβελη αναφέρει ότι από τις υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη και των συμβολαίων δεν προκύπτει ο ισχυρισμός ότι μέρος της έκτασης προέρχεται από «καταπάτηση δημόσιας γης».

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοια θέματα καταπατήσεων από … επώνυμους είτε μέλη της κυβέρνησης είναι αυτοί, είτε δικαστικοί λειτουργοί είναι, είτε Ακαδημαϊκοί και πολλές φορές και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

     Εν τούτοις η συγκεκριμένη περίπτωση του “Τσάρου” της οικονομίας, δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αντιμετωπίστηκε επιπόλαια με απλές υπεύθυνες δηλώσεις να κλείσει ένα θέμα που άπτεται κλοπή περιουσίας του Δημοσίου.

    Φαντάζεστε έτσι επιπόλαια ο “Τσάρος” να αντιμετωπίζει και τα τόσα τραγικά σοβαρά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας ;