Αστικά Λυματα Βιομηχανικά Αποβλητα - νερο Θαλασσια Ρυπανση Καταγγελίες-νερο Περιβαλλον

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

απόβλητα στα λιμάνιαΧρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει η ποιότητα του νερού στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα, όπως προκύπτει από μελέτη στοιχείων, από το 1992 έως το 2012, που έκανε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Η καθηγήτρια και πρόεδρος του Διατμηματικού Βιολογίας Μαρία Λαζαρίδου διευκρίνισε ότι: . «Η ποιότητα των δύο ποταμών επιδεινώνεται, καθώς δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, ιδιαίτερα κάτω από την Αξιούπολη για τον Αξιό, ενώ και στον Αλιάκμονα, υπάρχει έντονη διαφορά, προς το χειρότερο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια». Η ίδια τόνισε,  ότι στη μελέτη αυτή εξετάζεται η οικολογική ποιότητα του νερού σε όλα τα επίπεδα, με βάση την υδρομορφολογία, τα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά.

 

Επειδή από τα ποτάμια αυτά υδρεύονται και αρδεύονται πολλές πόλεις, χωριά και εκτάσεις με διάφορες καλλιέργειες της αλυσίδας της διατροφής μας. Το πρόβλημα αυτό είχε επισημάνει και το ΠΑΚΟΕ το 2005 που είχε πραγματοποιήσει μετρήσεις των οποίων τα αποτελέσματα δημοσίευσε και έστειλε στους αρμόδιους φορείς (περιφέρειες, νομαρχίες κτλ.) αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία. Τώρα η θεωρία της κυρίας προέδρου, δεν κομίζει  γλαύκα στην Αθήνα, ούτε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα.