Ατμοσφαιρική Ρύπανση Περιβαλλον Στερεα Αποβλητα

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 315.900€ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ 9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ-

Anapsixi_Platanos_THUMBΠΡΟΣΤΙΜΑ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε εννέα βιομηχανικές μονάδες και σε μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων δήμων, επέβαλε ο ειδικός γραμματέας Υδάτων Κωνσταντίνος Τριάντης, ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

Κάποιες από τις μονάδες είναι:

  • Μία μονάδα συσκευασίας (Ηρακλής Συσκευασία – 6.250 ευρώ)
  • Μία μονάδα χαλυβουργίας (ArcelorMittalConstruction, Βόλος – 78.800 ευρώ)
  • Μία βιομηχανία οπτόπλινθων (Υιοί Ν. ΝΙΚΟΥ, Ηγουμενίτσα – 45.300 ευρώ)
  • Μία βιομηχανία γάλακτος (Εβροφάρμα – 23.450 ευρώ).
  • Ένα λατομείο αδρανών υλικών με συγκρότημα θραύσης (ΛΑΤΕΜ στη Λέσβο – 29.750 ευρώ)
  • Μία μονάδα κατασκευής – επισκευής – βαφής οχημάτων (Αφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ – 57.850 ευρώ)
  • Καθώς και σε τρεις φορείς διαχείρισης ΧΥΤΑ των ΟΤΑ (Σύνδεση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης και 4ης Γεωγραφικής Ενότητας στην Αιτωλοακαρνανία – 9.600 ευρώ και 35.900 ευρώ, Διαχείριση Απορριμμάτων Λέσβου – 29.900 ευρώ).

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις, όπως στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και μη βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, σε πλημμελή παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, άντληση και χρήση νερού από γεώτρηση χωρίς άδεια.

 

Κάθε χρόνο η Ειδική Γραμματεία Υδάτων βάζει και κάποια πρόστιμα σε ρυπαντές δολοφόνους, του φυσικού και ανθρωπογενούς μας περιβάλλοντος.

Έτσι δεκάδες ή εκατοντάδες ρυπαντές – βιομήχανοι που καταστρέφουν το περιβάλλον παραμένουν ατιμώρητοι και έτσι οι υδροφόροι ορίζοντες, τα εδάφη και οι θάλασσες μας μολύνονται επικίνδυνα. Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει πολλές φορές τέτοια φαινόμενα.