Ατμοσφαιρική Ρύπανση Οικολογία Περιβαλλον

”Η ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΧΟΥΜΟΥΣ ΑΕΒΕ”

wsd-natgas-flameΗ εταιρεία ανακύκλωσης συσσωρευτών Ι. Χούμας ΑΕΒΕ, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, παραβαίνει συστηματικά την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Οι παραβάσεις αφορούν:

*Υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σωματιδίων μόλυβδου και διοξειδίου του θείου

*Πλημμελή παρακολούθηση των εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου

*Μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

*Και παράνομη μεταφορά στο εξωτερικό επικίνδυνων αποβλήτων ως μη… επικίνδυνων.

Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαβίβασαν πριν από λίγες ημέρες τον φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες, ενώ πρότειναν στον αρμόδιο ειδικό γραμματέα Υδάτων του ΠΕΚΑ την επιβολή προστίμου ύψους 151.550 ευρώ.

Η εξέλιξη θέτει προ των ευθυνών του και τον ΕΟΑΝ, αφού η εταιρεία I. Χούμας ΑΕΒΕ μετέχει με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος Re-Battery Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ. Α.Ε.

Τα προβλήματα για τον ΕΟΑΝ είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι μια εταιρεία που αποδεδειγμένα ρυπαίνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία συμμετέχει σε ένα σύστημα ανακύκλωσης που έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΑΝ. Το δεύτερο είναι ότι ο νόμος απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο συστημάτων διαχείρισης άλλων εταιρειών πλην παραγωγών – κατασκευαστών και εισαγωγέων – μπαταριών.

Στις 2 και στις 26 Οκτωβρίου του 2012 οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος έκαναν αυτοψία – επιθεώρηση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εννέα παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες είναι οι εξής:

  1. Υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σωματιδίων μολύβδου και διοξειδίου του θείου. Παράλειψη ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής.
  2. Πλημμελής παρακολούθηση των εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου.
  3. Πλημμελής συντήρηση, λειτουργία και παρακολούθηση του Συστήματος Επεξεργασίας των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (Σ ΕΥ ΒΑ).
  4. Επιβάρυνση βόθρου αστικών λυμάτων και γεώτρησης με βιομηχανικά απόβλητα.
  5. Μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Διαφυγές επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.
  6. Μη σύννομη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων πλαστικών που προκύπτουν από την επεξεργασία συσσωρευτών.
  7. Διάθεση αποβλήτων πυρότουβλων σε εταιρεία αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, προς άγνωστο αποδέκτη, ως μη επικίνδυνο απόβλητο, χωρίς προηγούμενο ποιοτικό έλεγχο για τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητάς του.
  8. Απουσία υδρομετρητή γεώτρησης.
  9. Απουσία σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την επιταγή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Το λόγο τώρα έχει ο εισαγγελέας. Δύο χρόνια μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος και αφού εξετάστηκε το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας, οι ισχυρισμοί της έπειτα από εμπεριστατωμένη εξέταση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ απορρίφθηκαν και εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2014 η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) που αφορά την εταιρεία I. Χούμας ΑΕΒΕ για το εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου.

Την ίδια ημέρα, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαβίβασε όλα τα στοιχεία και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με την παράκληση, στην περίπτωση άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να ανακοινωθεί η δίωξη στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής.

Στη συνέχεια, στις 10 Οκτωβρίου του 2014 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εισηγήθηκε προς το ΥΠΕΚΑ, και συγκεκριμένα προς τον αρμόδιο ειδικό γραμματέα Υδάτων, την επιβολή προστίμου ύψους 151.550 στην εταιρεία I. Χούμας ΑΕΒΕ, πρόστιμο που είναι στην ευθύνη του ειδικού γραμματέα Κωνσταντίνου Τριάντη να υπογράψει.

 

Για την εταιρεία αυτή το 2012 και το 2013, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε έρευνα και διαπίστωσε όλα τα παραπάνω. Τώρα όμως ξύπνησαν… οι εγκέφαλοι του Υπουργείου. Άραγε στον ΕΟΑΝ τι θα γίνει κύριε ΥΠΕΚΑ;