Περιβαλλον

ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ

γεωργικές καλλιέργειεςΈπειτα από αλλεπάλληλες παρατάσεις της διαδικασίας, λόγο της εξαιρετικά χαμηλής ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων να υποβάλουν αιτήσεις απογράφης των σημείων υδροληψίας, το υπουργείο Περιβάλλοντος αντέδρασε.
Με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Ταγαρά προωθήθηκε ήδη κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμο ύψους έως 5.000 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Όσοι ιδιοκτήτες δήλωσαν τα σημεία υδροληψίας θα υποχρεωθούν να εκδώσουν εκ νέου άδεια λειτουργίας της γεώτρησης ή του πηγαδιού τους, αντιμετωπίζοντας από τις αρχές του 2015 νέους κανόνες τιμολόγησης του αρδευτικού νερού, με υποχρεωτική τοποθέτηση μετρητή και υψηλά τιμολόγια ογκοχρέωσης.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος εκτιμάται πως συνολικά υπάρχουν στη χώρα μας 200.000 σημεία, εκ τον οποίων 40.000 υπολογίζεται ότι είναι παράνομα.
Η αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα αδειοδότηση. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, έχει παραταθεί μέχρι 30/01/2015.
Για τον εντοπισμό των παράνομων γεωτρήσεων θα κινηθεί παράλληλα επιχείρηση καταγραφής τους με επιτόπιες έρευνες σε αγροτικές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι αιτήσεις για άδεια θα κατατίθενται στους δήμους και θα εκδίδονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Σημειώνεται ότι το 50%-60% του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία, προέρχεται από γεωτρήσεις. Τονίζεται επίσης ότι η άνευ όρων εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα προκαλεί καθίζηση του υπεδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμύρων. Ενώ παράλληλα η χωρίς έλεγχο εκμετάλλευση του νερού μπορεί να οδηγήσει σε λειψυδρία για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Πολλοί αγρότες αντιμέτωποι με το σύστημα ελέγχου του νερού που εκμεταλλεύονται, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ενταχθούν σ’αυτό. Έτσι ούτε το 10% των 200.000 αγροτών που υπολογίζεται ότι διαθέτουν γεώτρηση, δεν έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο σύστημα.
Κύριοι του ΥΠΕΚΑ. Πρέπει να σκεφτείτε κάτι άλλο γι’αυτή τη δράση σας, σε βάρος των αγροτών μας.