αρχείο λήψηςΥποκρύπτουν την αλήθεια για το ζεόλιθο . Ο ζεόλιθος είναι ένας εγκλωβισμένος πλούτος που αποτιμάται σε πάνω από 20 δις. ευρώ. Τα κοιτάσματα ζεόλιθου στη Θράκη, συμφώνα με έρευνες, ανέρχονται σε 100 εκατ. τόνους, ενώ η αξία του αποτιμάται προς 300 ευρώ τον τόνο.
Σύμφωνα με τον νέο περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Γιώργο Παυλίδη, ο ζεόλιθος δεν θα πρέπει να εξάγεται ανεπεξέργαστος, προκειμένου η χώρα μας να ωφελείται από την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει ο εξαιρετικής ποιότητας ζεόλιθος της Θράκης.
Η τιμή και τα έσοδα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα αν η επεξεργασία του γίνεται στην Ελλάδα, καθώς η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με την χρήση του ζεόλιθου. Όπως καταλαβαίνουμε ο ζεόλιθος είναι πολύ σημαντικός τόσο για την οικονομία της χώρας μας, όσο και για το περιβάλλον.
Η ανεργία, η πτώση του ΑΕΠ καθώς και το κλείσιμο επιχειρήσεων φαίνεται πως είναι κάποια από τα στοιχεία που καθυστερούν την εκμετάλλευση ζεόλιθου.
Η αλήθεια αποκρύπτεται ακόμα και από τους ερωτώντες βουλευτές. Η έρευνα που προωθήθηκε στη Βουλή βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, βρίσκεται ξεχασμένη πλέον.
Στην ερώτηση των Α. Κοντού και Ε. Στυλιανίδη, ο Α. Παπαγεωργίου απαντάει πως δεν υπάρχει, στην αδειοδοτούσα αρχή του ΥΠΕΚΑ, σε εκκρεμότητα κανένα αίτημα χορήγησης νέας άδειας εκμετάλλευσης λατομείου ζεόλιθου στο νομό Έβρου και πως αν υπήρχε επιχειρηματικό ενδιαφέρον για δημόσια έκταση, εκφρασμένο, με γραπτό αίτημα, προς την αρμόδια Υπηρεσία, τότε αυτή όφειλε να θεσει σε προτεραιότητα διαδικασίες εκμίσθωσης της έκτασης αυτής εφαρμόζοντας Όρους και προϋποθέσεις νομιμότητας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Ν.669/1977 – ΦΕΚ Α’ 241 και ΠΔ. 285/1979 – ΦΕΚ Α’ 83).
Αυτό που δεν μας λέει στην απάντηση του ο κύριος Α. Παπαγεωργίου είναι ότι υπήρχε αίτημα επένδυσης ύψους 40 εκατ. ευρώ, αλλά το ΥΠΕΚΑ δεν προχώρησε στην έκδοση της άδειας εξόρυξης. Γι’ αυτό το λόγο ευθύνες ή παραλείψεις ελέγχονται στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Το ΠΑΚΟΕ που έχει ασχοληθεί με το Ζεόλιθο και με τις υπόγειες διαδρομές στην επικείμενη εκμετάλλευση του, έχει επανειλημμένα καταγγείλει την επικινδυνότητα πολλών τύπων Ζεόλιθου στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Εάν δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες αναλύσεις είναι ριψοκίνδυνο να λαμβάνει κάποιος από το στόμα του δόσεις ζεόλιθου μη πιστοποιημένου. Προσοχή λοιπόν στο τι αγοράζετε!