11

 

 Στην αιολική ενέργεια η ανάπτυξη ΑΠΕ

 

Η Συμβουλευτική Εταιρεία GIS έκανε έρευνα σύμφωνα με την οποία ο μέσος ρυθμός αύξησης της ισχύος της αιολικής ενέργειας από το 1996 έως το 2013 ήταν 20%.  Η αιολική χαρακτηρίζεται ως η πλέον οικονομική και προσιτή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

 

Η αιολική ισχύς δεν αναπτύσσεται μόνο σε μεγάλα επίγεια η υπεράκτια αιολικά πάρκα, αλλά και μέσα από μικρές ανεμογεννήτριες που ηλεκτροδοτούν κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και μικρές επιχειρήσεις.

 

Προβλέπεται ότι το 2015 η εγκατεστημένη ισχύς πάνω σε θάλασσες και λίμνες θα ξεπεράσει αυτήν των χερσαίων ανεμογεννητριών.

 

Η μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης συναντάται στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, όπου λόγω των υψηλών ρυθμών εκβιομηχάνισης, του τεράστιου προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις υψηλές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια , έχουν στραφεί προς τις ΑΠΕ, σαν την πιο καθαρή και βιώσιμη επιλογή.

 

Τέλος η έρευνα εκτιμά ότι η αιολική ενέργεια θα αντικαταστήσει άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας, λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, όπως τα μηδενικά επίπεδα ρύπανσης, η ανεξάντλητη διαθεσιμότητα των ανέμων χωρίς την παράλληλη κατανάλωση άλλων φυσικών πόρων. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό και η εξάρτησή της παραγωγής της από ορυκτά καύσιμα ελάχιστη.