λίμνη Κάρλα

 

 

 O ΥΠΕΚΑ παρανομεί σε βάρος του περιβάλλοντος

Με απόφαση της 3/6/2014 του Υπουργού ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους δίνεται άδεια στους Αναδόχους της «Ολυμπίας Oδού» να πάρουν 600.000 κυβικά μέτρα αμμοχάλικο από την κοίτη των ποταμών Σελινούντα και Μεγανίτη. Έτσι, μαζί με τα αμμοχάλικα του ποταμού Κράθη, η συνολική ποσότητα θα φθάσει το ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα.

 

Η αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχε εγκριθεί το 2006 και τώρα με την επανεκκίνηση του έργου χρειάστηκε τροποποίηση, στην οποία οι συνολικές ποσότητες αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τα κενά (λάκκους) που θα δημιουργηθούν από την αμμοχαλικοληψία μετά από 20 χρόνια!

 

Η τελευταία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει την λήψη αδρανών υλικών και από δημόσια η ιδιωτικά λατομεία με ένα κόστος που υπολογίζεται στο 1,2 εκ. ευρώ.

 

Η μελέτη του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) προβλέπει ότι «οποιαδήποτε ανθρωπογενής παρέμβαση σε ενεργές και μη κοίτες ποταμών, καθώς και στις ακτές, θα έχει ως άμεση συνέπεια την διατάραξη και την απώλεια μικρών οικοσυστημάτων και μικρών θυλάκων γεω-ποικιλότητας και βιοποικιλότητας». Ποιος όμως δίνει σημασία στις μελέτες μπροστά στο κέρδος ;

 

Έτσι οι Ανάδοχοι του αυτοκινητόδρομου, προϋπολογισμού 2 δις ευρώ,  προχωρούν κανονικά στην αμμοχαλικοληψία και γλυτώνουν και το 1,2 εκ. ευρώ που έπρεπε να ξοδέψουν εάν χρησιμοποιούσαν δημόσια η ιδιωτικά λατομεία.

 

 

 

Επανειλημμένα το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει την παράνομη  αμμοχαλικοληψία, η οποία είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνη για τα ποτάμια και λιμναία οικοσυστήματα. Τώρα με την ευλογία του ΥΠΕΚΑ   Μανιάτη   γίνεται νόμιμη η διαδικασία αυτή προς όφελος των εργολάβων και πάλι. Κε Μανιάτη ο νόμος της φύσης δεν σας προστατεύει, παρά μόνο εσείς  οι « βολευτές» που εφεύρατε το νόμο της «ασυλίας». Αίσχος!