φωτοβολταικά3

 

 Ενέργεια : Στα χαρτιά τρις ευρώ, στην πράξη εφιάλτης η ΔΕΗ

 

Απαιτούνται επενδύσεις  της τάξεως 1,15 εως  2,5 τρις ευρώ έως το 2030, προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων για να διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια και ασφάλεια.

 

Το EuropeanClimateFoundation ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να διατεθεί περίπου 1 τρις ευρώ για  την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συμβατικών και ΑΠΕ , 57 δις ευρώ για εφεδρικές μονάδες και τα 68 δις ευρώ για δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης.

 

Υψηλές επενδύσεις χρειάζονται τα δίκτυα διανομης προκειμένου να μετεξελιχθούν σε  «έξυπνα δίκτυα» που θα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ. Υπάρχει ανάγκη για δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου (LNG).

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) υπολογίζει τις απαιτούμενες επενδύσεις σε 165 δις ευρώ έως το 2030 και για την εξοικονόμηση ενέργειας 1,2-2,3 τρις ευρώ έως το 2035.

 

Σχετικά με την Κατασκευή των Έργων Υποδομής, με τις υπάρχουσες δημοσιονομικές πιέσεις εντός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εκτιμάται ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να αναζητήσει τα απαραίτητα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα.

 

Όσον αφορά στην Ενέργεια,  περίπου 4 τρις δολάρια θα επενδυθούν τα επόμενα 15 χρόνια σε έργα Παραγωγής Ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας. Το 65% της επένδυσης αφορά σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

 

Το BlombergNewEnergyFinance ανακοίνωσε ότι η μετάβαση από το ορυκτό καύσιμο, που σήμερα καλύπτει τα 2/3 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών, στις ΑΠΕ θα καταλάβει το 50% έως το 2030. Οι ΑΠΕ αντιστοιχούν στο 60%  της νέας ισχύος των 5.579 Γιγαβατ που θα εγκατασταθούν έως το 2030.  Η Ασία θα απορροφήσει 2,5 τρις δολάρια, η Αμερική 816 δις δολάρια, η Ευρώπη 967 δις δολάρια και η Αφρική-Μέση Ανατολή 818 δις δολάρια.

 

Εκτιμάται ότι τα φωτοβολταϊκά θα πάνε στο 18% έως το 2030, από το 2% που είναι τώρα και μάλιστα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες αντιστοιχούν στο 20% των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν έως το 2030, με 800 Γιγαβάτ συνολικά σε στέγες και μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα.

 

Δυστυχώς οι αριθμοί πολλές φορές γίνονται μη αντιληπτοί, επειδή ο Έλληνας πολίτης στην κρίση που περνά, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι με την εγκληματική αντιμετώπιση των ΑΠΕ (νόμος Παπακωνσταντίνου) επί  κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, αυτοκτόνησαν 40 άνθρωποι που είχαν επενδύσει σ΄αυτές. Τώρα γράφονται δισεκατομμύρια ευρώ και δυστυχώς η ΔΕΗ αντί να εισπράξει , πληρώνει χαράτσια με την βρώμικη ενέργεια που παράγει, την οποία θεωρούν φτηνή. Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει αυτή την τακτική του μονοπωλίου  της ΔΕΗ.